Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

9.11.2015

Miira Klemetti väitteli Helsingin yliopistossa 27.11.2015

Miira Klemetti väittelee 27.11.2015 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Trends in obstetric and perinatal outcomes of women with type 1 diabetes during 1988-2011 - A Finnish population-based observational study". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Seth Wichmaan -sali, HYKS Naistenklinikka, Haartmaninkatu 2, Helsinki. Vastaväittäjänä on professori Ulf Hanson, Uppsalan yliopisto, Ruotsi, ja kustoksena on professori Seppo Heinonen.

Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on Suomessa maailman korkeimpia. Tautiin liittyy vakavia raskaus- ja synnytyskomplikaatioita, kuten sikiön epämuodostumia ja liikakasvua, pre-eklampsiaa, ennenaikaisia synnytyksiä ja sikiökuolemia. Äidin huono verensokeritasapaino ja korkea verenpaine altistavat raskaushäiriöille. Synnyttäjillä lisääntynyt ylipaino voi vaikeuttaa ihanteellisen sokeritasapainon ja verenpaineen saavuttamista. Laajaa väestöpohjaista tutkimusta suomalaisten tyypin 1 diabeetikoiden raskauksien ja synnytysten hoitotuloksista ei ole aikaisemmin julkaistu. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida raskautta edeltävän painoindeksin, raskautta edeltävän ja raskaudenaikaisen sokeritasapainon ("pitkäsokeri", HbA1c) sekä verenpaineiden trendejä tyypin 1 diabeetikoilla sekä näiden yhteyksiä raskaus- ja synnytystuloksiin sekä sikiön ja vastasyntyneen vointiin. Väestöpohjaisessa tutkimuksessa analysoitiin 1094 Helsingin Naistenklinikalla vuosina 1988-2011 synnyttäneen tyypin 1 diabeetikon raskaus- ja synnytystiedot. Analyysiin sisällytettiin jokaisen naisen viimeisin yksisikiöinen synnytys. Tutkimuksessa todettiin, että tyypin 1 diabetesta sairastavien synnyttäjien raskautta edeltävä painoindeksi nousi vuosina 1988-2011. Samalla ajanjaksolla raskautta edeltävä sekä keski- ja loppuraskauden sokeritasapaino huononi. Alkuraskauden sokeritasapaino ei vastannut suosituksia. Naisten osuus, joilla verenpaine ylitti 130/80 mmHg raskauden aikana lisääntyi ja 19-34%:lle kehittyi pre-eklampsia. Suunnitellut keisarileikkaukset vähenivät ja kiireelliset lisääntyivät. Vastasyntyneillä napa-valtimon pH laski alatiesynnytyksissä ja liikakasvuisten (27-39%) sekä tehohoitoon joutuneiden (>15 %) osuudet pysyivät korkeina, mutta vastasyntyneiden matalat verensokeriarvot vähenivät. Riskitekijäanalyyseissä äidin ylipaino ennusti sikiön liikakasvua ja pre-eklampsiaa. Alku- ja loppuraskauden huono sokeritasapaino ennusti pre-eklampsiaa, synnytystä ennen 37. raskausviikkoa sekä vastasyntyneen liikakasvuisuutta ja tehohoidon tarvetta. Loppuraskauden huono sokeritasapaino ennusti myös vastasyntyneen alhaista napaveren pH-arvoa ja matalia verensokeritasoja. Yhteenvetona todetaan, että seuranta-aikana tyypin 1 diabeetikoilla raskautta edeltävä painoindeksi nousi, raskautta edeltävä ja toisen raskauspuoliskon sokeritasapaino huononi ja verenpainetasot kohosivat. Useimpien raskaus- ja synnytyskomplikaatioiden osuudet pysyivät korkeina tai lisääntyivät. Tyypin 1 diabeetikkojen raskauksien tulisi olla suunniteltuja, jotta mahdollisimman hyvä sokeritasapaino ja verenpainetaso saavutettaisiin jo ennen raskautta. Tyypin 1 diabetesta sairastavien naisten hoitoa tulisi tehostaa myös raskausaikana.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun