Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

6.11.2015

Otto Hemminki väitteli Helsingin yliopistossa 13.11.2015

Otto Hemminki väittelee 13.11.2015 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Cancer immunotherapy with a gene modified serotype 3 oncolytic virus" (Syövän immunoterapiaa serotyypin 3 adenoviruksella). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Haartman Instituutti, pieni luentosali.

Vastaväittäjänä on professori Ruben Hernandez, Pamplona, ja kustoksena on professori Akseli Hemminki.

Syövän immunoterapiaa serotyypin 3 adenoviruksella

WHO arvioi 2012 syövän maailman yleisimmäksi kuolinsyyksi ja saman arvion mukaan syöpäkuolemat kaksinkertaistuvat vuoteen 2030 mennessä. Vaikkakin perinteiset syöpähoidot ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä, levinneen taudin ennuste on edelleen huono. Täten uusien syöpähoitojen tarve on ilmeinen. Onkolyyttiset virukset ovat yksi mahdollisuus hoitaa levinnyttä syöpää. Viruksia voidaan muokata siten, että niiden lisääntyminen rajoittuu syöpäkudoksiin tehden onkolyyttisistä viruksista turvallisempia kuin luonnon omat virukset. Halutessa viruksiin voidaan myös lisätä geenejä, jolloin ne saadaan tuottamaan esimerkiksi immuunipuolustusta aktivoivia molekyylejä. Immuunipuolustuksen aktivoituminen vaikuttaisikin olevan ensisijaisen tärkeää hyvän hoitovasteen saavuttamiseksi. Adenovirukset ovat osoittautuneet soveltuvan hyvin tähän käyttöön, ja tuhansia julkaisuja erityisesti adenovirus serotyyppi 5:sta on olemassa. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan erityisesti adenovirus serotyyppi 3:n ominaisuuksia syövän immunoterapiassa. Tiettävästi tämä on ensimmäinen ei-serotyypin-5 onkolyyttinen virus, jolla on hoidettu potilaita. Väitöskirjan ensimmäinen osatyö perustuu prekliinisiin töihin serotyypin 3 onkolyyttisella viruksella ja toinen painottuu potilashoitojen raportointiin. Kolmannessa osatyössä tarkastelen magneettikuvantamisen ja magneettispektroskopian mahdollisuuksia onkolyyttisissä immunoterapioissa. Neljäs osatyö käsittelee potilaita, joita on hoidettu onkolyyttisellä viruksella, johon asetettu geeni saa aikaan sen, että virus tuottaa immuunipuolustusta aktivoivaa GM-CSF sytokiinia. Yhteenvetona voidaan todeta, että serotyypin 3 onkolyyttinen adenovirus vaikuttaa lupaavalta hoitomuodolta. Hoidetuista potilaista (N=25), joilla tuumorimarkkerit olivat koholla ennen hoitoa (N=15), markkerit laskivat tai pysyivät ennallaan 73 %:lla. Lisäksi muutamilla potilailla havaittiin selkeitä tuumorimassan pienenemisiä kuvantamisessa. Vastaavia havaintoja tehtiin myös potilaissa, joita hoidettiin GM-CSF sytokiinilla varustetulla viruksella. Prekliiniset kuvantamistutkimukset ja yksittäinen potilas antoivat viitettä siitä, että magneetti tai magneettispektroskopia kuvantamisesta voisi olla hyötyä hoitovastetta arvioitaessa.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun