Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

3.8.2015

Mehdi Farshchian väitteli Turun yliopistossa 7.8.2015

Perjantaina 7. elokuuta esitetään Turun yliopistossa (Risto Lahesmaa -auditorio, Tyksin T-sairaala, Hämeentie 11, Turku) julkisesti tarkastettavaksi Mehdi Farshchianin väitöskirja Roles of novel biomarkers in progression of cutaneous squamous cell carcinoma (Ihon levyepiteelisyövän kehittymiseen liittyvät uudet merkkitekijät).

Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Eugene Healy (University of Southampton, UK) ja kustoksena professori Veli-Matti Kähäri.Ihon levyepiteelisyövän kehittymiseen liittyvät uudet merkkitekijät

 

Iho- ja sukupuolitautioppi, Kliininen laitos, Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto; MediCity tutkimuslaboratorio, Turun yliopisto; Turun yliopiston kliininen tohtoriohjelma (TKT), Turun yliopisto ja Valtakunnallinen kliininen tutkijakoulu (VKTK), Suomi


Keratinosyyttiperäinen ihon okasolusyöpä on yleisin metastasoituva ihosyöpä. Sen ilmaantuvuus kasvaa maailmanlaajuisesti elintapojen muutoksen kuten auringonvalolle altistumisen sekä väestön ikääntymisen takia. Tarvitaankin uusia merkkitekijöitä tämän syövän etenemisen ennustamiseksi. Työssämme löysimme kolme uutta merkkitekijää ja selvitimme niiden roolia ihon okasolusyövässä.

Havaitsimme, että seriiniproteaasin estäjä A1 (SerpinA1), EphB2 ja absent in melanoma 2 (AIM2) ovat voimakkaasti koholla ihon okasolusyövästä eristetyissä solulinjoissa verrattuna ihmisen normaaleihin epidermaalisiin keratinosyytteihin. Tämän ohella havaitsimme immunohistokemiallisessa analyysissä SerpinA1:n, EphB2:n ja AIM2:n ilmentyvän spesifisti kasvaimen soluissa sekä ilmentyvän merkitsevästi enemmän okasolusyövissä verrattuna karsinooma in situ:n ja aktiiniseen keratoosiin in vivo. Lisäksi SerpinA1:n ja EphB2:n havaittiin olevan yliekspressoituja hiiren ihoon kemiallisesti aiheutetussa okasolusyövässä. AIM2:n värjäytymisintensiteetti oli merkitsevästi voimakkaampi elinsiirtopotilaista peräisin olevissa ihon okasolusyövissä kuin sporadisissa okasolusyövissä. EphB2:n hiljentäminen esti merkitsevästi okasolusyövästä eristettyjen solujen migraatiota. Lisäksi EphB2:n ja AIM2:n hiljentäminen syöpäsoluissa vähensi merkitsevästi solujen jakaantumista ja invaasiota sekä tuumorien vaskularisaatiota ja kasvua xenograftimallissa in vivo. Yhdessä nämä havainnot antavat aiheen otaksua, että SerpinA1 voisi toimia merkkitekijänä ihon okasolusyövässä. Lisäksi havaitsimme, että EphB2:lla ja AIM2:lla on tärkeä rooli ihon okasolusyövän kehittymisessä, joten ne voisivat mahdollisesti toimia uusina hoidon kohteina erityisesti metastaattisten ja vaikeasti kirurgisesti poistettavien ihon okasolusyöpien hoidossa.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun