Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

5.5.2015

Hannele Pruikkonen väitteli Oulun yliopistossa 8.5.2015

LL Hannele Pruikkonen väitteli 8.5.2015 kello 12 Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Viral infection induced respiratory distress in childhood" (Virusinfektion aiheuttama hengitysvaikeus lapsilla). Vastaväittäjänä oli professori Matti Korppi, Tampereen yliopisto, ja kustoksena dosentti Marjo Renko, Oulun yliopisto.

 
Virusinfektion aiheuttama hengitysvaikeus lapsilla
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten kurkunpäätulehduksen riskitekijöitä, sairaalahoitoon vaikuttavia tekijöitä hengitystieinfektioon liittyvän uloshengitysvaikeuden hoidossa lapsilla ja varhaislapsuudessa sairastetun hengitystieinfektion yhteyttä myöhempään astma- ja allergiasairastavuuteen. Tutkimukseen sisältyi kaksi rekisteriaineistoa ja yksi seurantatutkimusaineisto.

Tutkimuksessa todettiin, että kurkunpäätulehduksen uusiutuminen on erittäin tavallista ja sisarusten ja vanhempien sairastama kurkunpäätulehdus on merkittävin riskitekijä kurkunpäätulehdukselle ja sen uusiutumiselle. Alle 6 kuukauden ikäisillä lapsilla ilmatiehyttulehduksen taudinkuva on epävakaa ensimmäisen 5 oirepäivän aikana. Kuume, matala happisaturaatioarvo ja respiratory syncytial -virusinfektio ennustavat osastohoidon ja invasiivisten toimenpiteiden tarvetta ilmatiehyttulehduksen yhteydessä.

Yli 6 kuukauden ikäisillä lapsilla happisaturaatioarvo >93% ennustaa lievää taudinkuvaa hengitystieinfektioon liittyvän uloshengitysvaikeuden hoidossa. Käyttämällä tätä happisaturaatioarvoa raja-arvona arvioitaessa sairaalahoidon tarvetta, voidaan merkittävästi ja turvallisesti vähentää sairaalahoidon tarvetta lasten hengitystieinfektioon liittyvän uloshengitysvaikeuden hoidossa.

Alle 6 kuukauden iässä sairastettu respiratory syncytial -virusinfektio on riskitekijä varhaislapsuudessa ilmeneville astmaoireille, mutta tämä riski vähenee iän myötä ja 8 vuoden iässä ei ole havaittavissa eroja astma- ja allergiasairastavuuden suhteen verrattaessa näitä potilaita muun hengitystieinfektion sairastaneisiin potilaisiin ja terveisiin kontrollipotilaisiin.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun