Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

26.3.2015

Virpi Koskela-Niska väitteli Helsingin yliopistossa 10.4.2015

LL Virpi Koskela-Niska väittelee 10.4.2015 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Munasarja- ja munajohdinsyövän riski vaihdevuosihormonihoitoa käyttävillä naisilla" (Postmenopausal hormone therapy and risk of ovarian and primary fallopian tube cancer). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Seth Wichmann-sali, Naistenklinikka, Haartmaninkatu 2, Helsinki. Vastaväittäjänä on professori Ulla Puistola, Oulun yliopisto, ja kustoksena on professori Aila Tiitinen.

 

Munasarjasyöpä ja erityisesti munajohdinsyöpä ovat harvinaisia sairauksia, joiden ilmaantuvuus lisääntyy vaihdevuosien jälkeen. Selvitimme munasarja- ja munajohdinsyöpien riskiä eri vaihdevuosihormonihoitoja käyttävillä naisilla rekisteritietoihin perustuvilla tutkimuksilla.

Hormonihoitojen käyttäjät haimme kansaneläkelaitoksen reseptitiedostosta. Munasarja- ja munajohdinsyöpäriskiä heillä verrattiin näiden syöpien riskiin kaikilla saman ikäisillä suomalaisilla naisilla. Mukaan otettiin yli 50-vuotiaat naiset (yhteensä 365, 601 naista), jotka olivat ostaneet hormonihoitoa vähintään kuuden kuukauden ajan vuosina 1994‒2008. Näistä naisista 602:lla todettiin munasarjasyöpä ja 160:lla munajohdinsyöpä seuranta-aikana Syöpärekisteriin tehtyjen ilmoitusten perusteella. Kaksi osatyötä pohjautuu tähän hormonihoitoa käyttävien kohorttiin. Kohorttitutkimuksissani ei ollut mahdollista huomioida sekoittavia tekijöitä kuten lapsilukua ja synnytysikää, joten siksi kolmannessa ja neljännessä osatyössä käytettiin tapaus-verrokki asetelmaa. Syöpätapaukset haettiin Syöpärekisteristä (3,958 munasarjasyöpää ja 360 munajohdinsyöpää) ja verrokit ja tiedot synnytyksistä sekä asuinpaikasta saatiin väestörekisteristä. Lisäksi tiedot kohdun, munasarjojen ja munajohtimien poistoleikkauksista sekä sterilisaatioista saatiin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekistä.

Munasarjasyövän tai munajohdinsyövän riski ei noussut, jos hormonihoitoa käytettiin alle viisi vuotta. Munasarjasyövän osalta estrogeenin ja keltarauhashormonin yhdistelmä lisäsi munasarjasyövän riskiä yli 5 vuoden käytön jälkeen 21 %; erityisesti vuodollinen hoito (jaksoittainen estrogeeni-keltarauhashormoni yhdistelmä) lisäsi riskiä. Hormonien annostelumuodolla (tabletti, laastari tai geeli) tai keltarauhashormoni-valmisteella ei ollut merkitystä. Lisäksi havaitsin eri hormonivalmisteiden vaikuttavan eri tavalla histologiselta tyypiltään erilaisten munasarjasyöpien riskeihin: pelkkä estrogeenihoito lisäsi seroosin, mutta vähensi musinoottisen syövän vaaraa. Tiboloni ja estrogeenin ja hormonikierukan yhdistelmä eivät lisänneet munasarjasyövän riskiä. Munajohdinsyövän osalta löydöksenä oli munajohdinsyövän riskin kaksinkertaistuminen yhdistetyn estrogeeni-keltarauhashormonihoidon kestettyä yli 5 vuotta ja kolminkertaistuminen hoidon kestettyä yli 10 vuotta. Pelkkä estrogeenihoito ei lisännyt munajohdinsyövän riskiä. Lisäksi havaitsin estrogeenihormonikierukan yhdistelmään sekä vuodolliseen hoitoon (jaksoittainen estrogeenin ja keltarauhashormonin yhdistelmä) käyttöön liittyvän lisääntyneen munajohdinsyöpäriskin. Kohdunpoisto tai sterilisaatio ei näyttänyt suojaavan munajohdinsyövältä.

Tulosteni pohjalta voidaan sanoa, että vaihdevuosioireiden hormonihoito vaikuttaa sekä munasarjasyövän että munajohdinsyövän riskiin. Suurin riskin nousu molempien syöpien osalta näyttää liittyvän yli viisi vuotta kestävään vuodolliseen hoitoon eli jaksoittaisen estrogeenin ja keltarauhashormonin yhdistelmän käyttöön. Näiden syöpien harvinaisuudesta johtuen riski on kokonaisuudessaan silti pieni. Mikäli 10,000 naista käyttää jaksoittaista estrogeenin ja keltarauhashormonin yhdistelmää yli viisi vuotta, ilmaantuu heille 4 ylimääräistä munasarjasyöpää ja kaksi munajohdinsyöpää viiden vuoden seurannan aikana. Nämä tulokset olisi suositeltavaa liittää osaksi vaihdevuosihormonihoidon hoitosuosituksia.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun