Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

7.1.2015

Johanna Hynninen väitteli Turun yliopistossa 16.1.2015

Perjantaina 16. tammikuuta 2015 kello 12 esitettiin Turun yliopistossa (Tyks, Kiinamyllynkatu 4-8, Turku , Naistenklinikan luentosali) julkisesti tarkastettavaksi LL Johanna Hynnisen väitöskirja "Advanced epithelial ovarian cancer - studies on preoperative [18F] FDG PET/CT and HE4 profile during primary chemotherapy" (Levinnyt munasarjasyöpä: FDG PET/CT:n käyttö leikkausta edeltävässä arvioinnissa ja seerumin HE4:n muutos ensilinjan solusalpaajahoidon aikana). Virallisena vastaväittäjänä toimi dosentti Maarit Anttila, Kuopion yliopistollisesta sairaalasta ja kustoksena professori Seija Grénman Turun yliopistosta.

 

Munasarjasyöpä leviää oletettua useammin vatsaontelon ulkopuolelle

PET/CT-kuvantamisen avulla munasarjasyöpää sairastavilta potilailta löydetään enemmän etäpesäkkeitä kuin tavallisesti käytetyllä tietokonekuvauksella, selviää Turun yliopistossa väittelevän Johanna Hynnisen tutkimuksesta.

 

​Munasarjasyöpäpotilailta löytyi merkittävästi enemmän vatsaontelon ulkopuolisia etäpesäkkeitä PET/CT-kuvauksella kuin tietokonekuvauksen avulla. Tyksin naistenklinikalla erikoislääkärinä työskentelevän Hynnisen tutkimuksessa monilta potilailta löytyi pieniä pesäkkeitä rintaontelon ja kainaloiden imusolmukkeista. Aikaisemmin on ajateltu, että levinnytkin munasarjasyöpä rajoittuu yleensä vatsaonteloon.

- Rintaontelon ja kainaloiden alueilta tautia ei voi poistaa leikkaamalla. Kun vatsaontelon tauti saadaan leikattua pois ja potilas saa solunsalpaajahoidot, saadaan levinneeseenkin tautiin yleensä hyvä hoitovaste, kertoo Hynninen, joka erikoistuu gynekologisten syöpien hoitoon.

Munasarjasyövän uusiutumisriski on valitettavasti suuri. Hynnisen havainnot osoittavat, että tauti leviää ajateltua useammin leikkauksen ulottumattomiin.

Positroniemissiotomografiaa ja tietokonekuvausta yhdistävä PET/CT-kuvantaminen antaa perinteisen anatomisen leikekuvauksen lisäksi tietoa kasvaimen aineenvaihdunnan aktiivisuudesta ja mahdollistaa pientenkin tautipesäkkeiden löytämisen.

 

Tieto syövän levinneisyydestä helpottaa leikkauksen suunnittelua

Munasarjasyöpä on varhaisessa vaiheessa vähäoireinen ja diagnosoidaan usein vasta levinneessä vaiheessa. Tauti leviää yleensä vatsaontelon alueelle sekä imusolmukkeisiin. Hoidon kulmakivi on leikkaus, jossa pyritään poistamaan munasarjojen lisäksi kaikki mahdollinen kasvainkudos.

Leikkauksen lisäksi potilaat tarvitsevat solunsalpaajahoitoa. Laajalle levinneen taudin leikkaushoito on vaativaa, ja joskus kasvainmassaa pyritään pienentämään jo ennen leikkausta solunsalpaajahoidolla.

- Leikkausta suunnitellessa on tärkeää saada mahdollisimman tarkka tieto taudin levinneisyydestä. Kun kyseessä on levinnyt tauti, voidaan potilaalta joutua poistamaan leikkauksen yhteydessä esimerkiksi osa suolta tai perna.

Kuvantamisen avulla voimme ennakoida leikkauksen laajuutta, Hynninen sanoo.

Väitöstutkimuksessa PET/CT-kuvaus oli monissa tapauksissa tietokonekuvausta herkempi löytämään tautipesäkkeet. PET/CT-kuvauksellakaan ei kuitenkaan nähdä kaikkea.

- Munasarjasyöpäleikkauksessa näemme usein vatsaontelossa pientä ryynimäistä kasvainkudosta, joka ei tule PET/CT-kuvauksellakaan esiin. Tarvitsemme myös jatkossa muita menetelmiä leikattavuuden arviointiin. Lisäksi isoa leikkausta suunniteltaessa on otettava huomioon potilaan yleiskunto ja mahdolliset muut sairaudet, Hynninen toteaa.

PET/CT-kuvantamisella löydettyjen pienten aktiivisten etäpesäkkeiden merkitys potilaan ennusteelle on yksi turkulaisen tutkimusryhmän jatkotutkimuskohteista.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun