Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

10.10.2014

Laura Hiltunen väitteli Helsingin yliopistossa 10.10.2014

LL Laura Hiltunen väitteli 10.10.2014 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Completed and attempted suicides in relation to weather and daylight in Finland - Register based study from 1969 to 2010". Vastaväittäjänä on professori Jukka Hintikka, Itä-Suomen yliopisto, ja kustoksena on professori Nina Lindberg.

Suomea koskevissa itsemurhatilastoissa on 1800-luvulta lähtien nähtävissä että itsemurhakuolleisuus on ollut suurempaa kevät-kesällä muihin vuodenaikoihin verrattuna. Tämä vuosittain toistuva itsemurhakuolleisuuden vaihtelu on havaittu myös lukuisissa muissa maissa sitä selvemmin mitä kauempana päiväntasaajasta ollaan. Mahdollisia selityksiä on yritetty löytää sekä sosiaalisen kanssakäymisen että säätekijöiden vaihtelusta vuodenaikojen mukaan, mutta tulokset ovat olleet osin ristiriitaisia. Tässä väitöskirjassa tarkasteltiin itsemurhien ja itsemurhayritysten sekä sään ja päivänvalon ajallista yhteyttä Suomessa.

Väitöskirjan osajulkaisuissa käytettiin tilastotietoja Suomen itsemurhakuolleisuudesta vuodesta 1969 vuoteen 2010. Tiedot sairaalahoitoon johtaneista itsemurhayrityksistä oli kerätty Helsingin alueelta 1.1.1989 - 31.7.1990 ja 15.1.1997 - 14.1.1998. Säämuuttujina käytettiin ulkoilman lämpötilaa, auringonpaistetuntien määrää, auringon kokonaissäteilyä, ilmanpainetta ja sademäärää. Itsemurhakuolleisuutta verrattiin paikallisiin säämuuttujiin päivien, kuukausien ja vuoden pituisten jaksojen aikana koko Suomessa, sekä erikseen Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Lisäksi tutkittiin vuorokauden valoisan ajan pituuden sekä sen ajoituksen vaihtelun yhteyttä itsemurhakuolleisuuteen. Itsemurhayritysten määrää verrattiin päivittäisiin säämuuttujiin Helsingissä. Kaikki analyysit tehtiin miehille ja naisille erikseen.

Väitöskirjan osajulkaisuissa todettiin useita tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä säämuuttujien ja itsemurhakuolleisuuden välillä. Tilastolliset yhteydet olivat vahvempia miehillä ja paikallisesti Helsingin alueella, ja erityisesti syksyn ja talven aikana. Kumulatiivinen auringon globaalisäteilyn määrä yhdistyi käänteisesti itsemurhakuolleisuuteen syyskuun ja huhtikuun välillä, sekä miehillä että naisilla. Mitä suurempi säteilyn määrä oli, sitä vähemmän itsemurhia kertyi. Vuorokauden keskilämpötila yhdistyi itsemurhakuolleisuuteen siten, että mitä kylmempää oli, sitä pienempi oli itsemurhakuolleisuus, erityisesti syksyn ja talven aikana, miehillä ja naisilla. Korkeimman itsemurhakuolleisuuden aikana toukokuun 15. päivän ja heinäkuun 25. päivän välillä ei todettu tilastollista yhteyttä mihinkään yksittäiseen säätekijään.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun