Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

1.8.2014

Satu-Liisa Pauniaho väitteli Tampereen yliopistossa 22.8.2014

LL Satu-Liisa Pauniahon lastentautiopin alaan kuuluva väitöskirja Germ cell tumors - Biology, Clinical Presentation and Epidemiology (Itusolukasvaimet- Biologia, Kliininen Ilmeneminen ja Epidemiologia) tarkastetaan 22.8.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Jukka Rajantie (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Mäki.

 

Itusolukasvaimet Suomessa

Itusolukasvaimet ovat harvinainen ja monimuotoinen ryhmä hyvän- ja pahanlaatuisia kasvaimia, joita esiintyy tyypillisesti kiveksissä ja munasarjoissa, mutta myös muualla elimistössä (lähinnä keskilinjassa). Vaikka koko väestössä pahanlaatuiset itusolukasvaimet ovat harvinaisia (vain n. 0.7 % kaikista syövistä), alle 30-vuotiaiden syövistä jo 11 % on itusolusyöpiä. Lisäksi pahanlaatuiset kiveksen itusolukasvaimet ovat 20-40-vuotiaden miesten syövistä yleisimpiä. Niiden ilmaantuvuus teollisuusmaissa on kasvanut, ja syy ilmaantuvuuden kasvuun on suurelta osin epäselvä. Useita, mm. ympäristöön liittyviä riskitekijöitä on kuitenkin esitetty yleistymisen syyksi.

Vastasyntyneiden tavallisin kasvain, ns. sakrokokkygeaalinen teratooma (SKT) on tyypillinen ja useimmiten hyvänlaatuinen itusolukasvain. Elävänä syntyneillä lapsilla, jotka leikataan pian syntymän jälkeen, on erinomainen ennuste. Osalla kasvaimista on kuitenkin taipumus uusiutua, ja vähintään 50 % uusiutumisista on pahanlaatuisia. Tästä syystä sekä mahdollisten tuumoriin ja leikkaukseen liittyvien toiminnallisten pitkäaikaisongelmien löytämiseksi potilaita seurataan kliinisesti useiden vuosien ajan.

Väitöskirjatyö koostui neljästä osatyöstä. Näistä ensimmäisessä tutkimme kolmen verinäytteestä analysoitavan ns. tuumorimarkkerin soveltuvuutta SKT:n seurantaan ja niiden yhteyttä mahdollisiin uusiutumisiin. Tutkimuksessa selvisi, että aiemmin käyttökelpoiseksi todetun afp-markkerin lisäksi ns. CA-125 voi olla hyödyllinen SKT:n seurannassa, ja suosittelemme näiden kahden verikokeen käyttöä seurantakäyntien yhteydessä. Toinen osatyömme perustui Suomessa 40 vuoden aikana todettuihin pahanlaatuisiin itusolukasvaimiin. Tulokset olivat samansuuntaisia kuin kansainvälisesti eli kiveskasvainten ilmaantuvuus on ollut jatkuvassa nousussa 15-45-vuotiailla. Muualla sijaitsevissa kasvaimissa ei todettu ilmaantuvuuden muutoksia. Kolmannessa osatyössä analysoimme 22 vuoden aikana Suomessa todetut SKT-tapaukset (mukaanlukien abortoidut ja kuolleena syntyneet). Totesimme, että lähes kolmannes tapauksista menehtyy joko raskauden aikana tai heti syntymän jälkeen. Kasvainta esiintyy Suomessa enemmän kuin mitä on raportoitu aiemmin muista maista. Liitännäisanomalioita ilmeni kolmasosalla tapauksista. Neljäs osatyö käsitteli lasten ja nuorten pahanlaatuisia itusolukasvaimia Suomessa. Harvinaisuudestaan huolimatta niiden osuus kaikista lasten ja nuorten pahanlaatuisista kasvaimista on noussut. Viisivuotiseloonjäämisennuste on nykyisin n. 91%.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun