Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

28.5.2014

Maria Honkavuori-Toivola väitteli Oulun yliopistossa 28.5.2014

LL Maria Honkavuori Toivola väitteli 28.5.2014 Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "The prognostic role of matrix metalloproteinase-2 and -9 and their tissue inhibitor-1 and -2 in endometrial carcinoma (Matriksin metalloproteinaasien-2 ja -9 sekä niiden kudosinhibiittorien-1 ja -2 ennusteellinen merkitys kohdunrungon syövässä)".

Vastaväittäjänä toimi dosentti Ralf Bützow, Helsingin yliopistollinen sairaala, ja kustoksena professori Hannu Martikainen, Oulun yliopistollinen sairaala.

Matriksin metalloproteinaasit voivat toimia ennustetekijöinä kohdunrungon syövässä

 

Väitöstyössä tutkittiin matriksin metalloproteinaasien (MMP-2 ja MMP-9) sekä niiden kudosinhibiittoreiden (TIMP-1 ja TIMP-2) ennusteellista merkitystä kohdunrungon syövässä 266 potilaan aineistossa. Kyseisiä merkkiaineita määritettiin sekä kasvainkudoksesta immunohistokemiallisesti että verenkierrosta ELISA-menetelmällä. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että kasvainkudoksessa esiintyvät MMP-2 ja TIMP-2 proteiinit kuten myös seerumin TIMP-1 pitoisuus voivat ennustaa kohdunrungon syövän kliinistä käyttäytymistä.

Kohdunrungon syöpä on yleisin naisten lisääntymisjärjestelmän syöpä teollistuneissa maissa. Suomessa tautiin sairastuu vuosittain noin 800 naista. Kohdunrungon syövän ennuste on keskimäärin varsin hyvä, mutta tautia sairastavien joukkoon mahtuu merkittävä määrä potilaita, joiden taudinkuva on aggressiivinen ja ennuste huono. Toisaalta osa potilaista saa taudin ennusteeseen nähden turhan raskaita liitännäishoitoja. Uusien ennustetekijöiden löytäminen olisi tärkeää, jotta hoito kyettäisiin räätälöimään yksilöllisemmin vastaamaan taudinkuvaa.

Soluväliaineen kontrolloitu hajotus on tärkeää monissa normaaleissa fysiologisissa tapahtumissa. Toisaalta väliaineen ylenmääräinen hajotus voi johtaa patologiseen kudostuhoon. Matriksin metalloproteinaasit ovat ryhmä soluväliainetta pilkkovia entsyymejä, joilla on tärkeä rooli syövän kehittymisessä ja etenemisessä. Useissa muissa syöpätyypeissä niiden ilmentymisen on osoitettu liittyvän syövän ennusteeseen. Kohdunrungon syövän osalta niiden ennusteellinen merkitys on pitkälti selvittämättä.

Tutkimuksessa havaittiin MMP-2:n sekä TIMP-2:n ilmentymisen liittyvän kohdunrungon syövän ennusteeseen kasvainkudoksesta määritettynä. Syöpäkudoksen runsas MMP-2 proteiinin ilmentyminen liittyi epäsuotuisaan ennusteeseen, kun taas voimakas TIMP-2 proteiinin ilmentyminen oli hyvän ennusteen merkki. Lisäksi voimakkaan MMP-2 ja heikon TIMP-2 ilmentymisen yhdistelmään havaittiin liittyvän suurempi syövästä johtuva kuolleisuus. TIMP-1 puolestaan vaikuttaa lupaavimmalta ennustetekijältä verenkierrosta määritettynä. Seerumin korkea TIMP-1 pitoisuus oli merkittävä huonontuneen ennusteen merkki.

Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä erilaisista biologisista riskiryhmistä kohdunrungon syöpään sairastuneiden joukossa. Kasvainten biologisten piirteiden analysointi ja hyödyntäminen liitännäishoitojen laajuuden sekä seurannan suunnittelussa on tärkeä tutkimusaihe tulevaisuudessa.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun