Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

12.5.2014

MATKAKERTOMUKSIA

Eija Bergroth osallistui Dublinissa järjestetyyn ESPID (European Society for Paediatric Infectious Diseases) kokoukseen 8.-9.5.2014

Osallistuin vuosittaiseen, 32. kerran järjestettyyn, ESPID (European Society for Paediatric Infectious Diseases) kokoukseen Dublinissa toukokuussa 2014. Oma tutkimusaiheeni käsittelee lasten hengitystieinfektioita, jotka ovat yhtenä osa-alueaana mukana kokouksessa.

Tapahtuman osallistujamäärä on ollut viime vuosina hieman yli 3000, ilmeisesti luku on ollut kasvussa. Osallistujia on eniten Euroopan maista, mutta paljon myös Euroopan ulkopuolelta. Tänä vuonna kokouksen teemana oli "Paediatric infection: The global challenge". Osa luennoista käsitteli infektioita yleisellä tasolla. Mielenkiintoisena voisin mainita esimerkiksi esityksen, jossa käsiteltiin ihmisen metabolian ja sirkadisen rytmin vaikutusta inflammaatioon. Kliinisen työn kannalta merkittävimpänä antina olivat kirjallisuuskatsaus biologisten lääkkeiden käytön vaikutuksesta infektiosairauksiin, luennot Kawasakin taudin epidemiologiasta ja hoidosta sekä interaktiivinen potilastapausosio. Tutkimustyön osalta tärkeimmäksi koin toisten tutkijoiden tapaamisen ja heidän töihinsä tutustumisen. Minulla oli itselläni lyhyt suullinen esitys otsikolla "Effect of cord blood cytokine production on frequency of respiratory infections and infectious symptoms during the first year of life".

Kaiken kaikkiaan kokouksen ilmapiiri oli mukava ja rento, tieteellinen anti hyvä ja matka muutoinkin onnistunut. Kiitän Valtakunnallista kliinistä tutkijakoulua saamastani matka-apurahasta.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun