Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

22.1.2014

Ville Waris väitteli Helsingin yliopistossa 24.1.2014

LL Ville Waris väittelee 24.1.2014 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Osteogenetic growth factors around loosened hip replacements" (Luuta muodostavat kasvutekijät tekonivelen irtoamisessa). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Mikkelin keskussairaala, auditorio, Porrassalmenkatu 35, Mikkeli.

Lonkan tekonivelleikkaus on luotettava ja kustannusvaikuttava hoitomuoto. Tekonivelen aseptinen irtoaminen on yksi olennaisimmista kyseisen leikkauksen komplikaatioista. Irtoamisprosessiin osallistuu useita mekaanisia ja biologisia tekijöitä ja irtoavan tekonivelen ympärille kehittyy yleensä erityinen nivelkalvon kaltainen kalvorakenne. Väitöskirjatyön hypoteesi oli, että irronneita tekoniveliä ympäröivissä kudoksissa on vähemmän luun kasvua edistäviä kasvutekijöitä kuin verrokkikudoksena toimivissa nivelkalvokudoksissa.

Tutkimuksessa havaittiin, että nivelkalvon kaltainen kalvorakenne muistutti histopatologialtaan hyvin paljon verrokkikudoksena ollutta nivelkalvokudosta. Selkeänä poikkeavuutena useimmat ei-kontrollikudokset sisälsivät tekonivelperäisiä materiaalihippusia ja niitä vastaan hyökkääviä makrofageja sekä vierasesinetyyppisiä jättisoluja. Immunohistokemialliset värjäykset osoittivat kasvutekijöitä bFGF, PDGF, TGF-ß1 ja TGF-ß2 olevan enemmän irronneiden tekonivelien ympäristössä kuin verrokkikudoksissa. Kasvutekijöitä IGF-I ja IGF-II oli vähemmän irronneiden tekonivelien ympäristössä kuin verrokkikudoksissa. Kasvutekijöitä BMP-2, -4, -6 ja -7, sekä VEGF ja sen reseptoreita 1 ja 2 oli yleisesti ottaen saman verran irronneiden tekonivelien ympäristössä kuin verrokkikudoksissa. Kuitenkin irronneiden tekonivelten ympäristön makrofageista suurempi osa oli BMP-4 ja VEGF-reseptori 1 -positiivisia ja fibroblastin kaltaiset solut VEGF-reseptori 1 ja -2 -positiivisia kuin verrokkikudosten vastaavat solut. Makrofagit, fibroblastit ja endoteelisolut sisälsivät kaikissa tutkituissa kudoksissa kaikkia edellä mainittuja kasvutekijöitä.

Tutkimus toi lisätietoa aseptiseen irtoamiseen liittyvästä sytokiiniverkostosta. Löydökset eivät tukeneet tutkimuksen alkuperäistä hypoteesia. Kaikki tutkituista kasvutekijöistä pystyvät sopivissa olosuhteissa osallistumaan myös arpikudoksen, verisuonten ja kudosinflammaation syntymiseen ja osa niistä jopa osteoklastisolujen suorittamaan luun hajottamiseen. Niinpä tutkituilla kasvutekijöillä on todennäköisesti aseptisen irtoamisen yhteydessä vaihtelevasti hyödyllisiä ja haitallisia vaikutuksia tekonivelen kiinnittymiselle ympäröivään luuhun. Vaikutuksia muuntelevat todennäköisesti useat eri tekijät, kuten kasvutekijöiden konsentraatio, kudosten happipitoisuus, tekonivelen mikroliike, solujen väliset vuorovaikutukset ja elimistön hormonitoiminta.

Tekonivelmateriaalien kehittymisestä huolimatta ympäristökudoksiin kertyvistä materiaalihippusista ja aseptisesta irtoamisesta tuskin päästään täysin eroon. Lisätutkimusten avulla voidaan jatkossa selvittää monimutkaisen sytokiiniverkoston toimintaa entistä kattavammin. Kenties tulevaisuudessa pystymme muuntelemaan tai lamaamaan tämän verkoston toimintaa immunologisesti tai lääkeaineilla siten, että tekonivelet saataisiin pysymään pidempään kiinni luussa.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun