Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

22.1.2014

Elina Keikkala väiteli Helsingin yliopistossa 24.1.2014

LL Elina Keikkala väittelee 24.1.2014 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Predicting pre-eclampsia - Angiogenic factors and various forms of human chorionic gonadotropin" (Pre-eklampsian ennustaminen alkuraskaudessa). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Naistenklinikka, Seth Wichmann -sali, Haartmaninkatu 2.

 

Vastaväittäjänä on dosentti Jukka Uotila, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Aila Tiitinen.

 

Pre-eklampsia eli raskausmyrkytys todetaan Suomessa noin 3%:lla eli vuosittain noin 1800:lla raskaana olevista naisista. Se voi aiheuttaa istukan vajaatoimintaa, sikiön kasvuhidastumaa ja hapenpuutta tai jopa sikiökuolemia. Kehitysmaissa pre-eklampsia aiheuttaa myös äitikuolemia. Pre-eklampsia johtaa usein keskosuuteen, koska muuta parantavaa hoitoa ei ole kuin raskauden päättäminen - joko keisarileikkauksella tai käynnistämällä synnytys. Erityisesti varhainen, ennen 34 raskausviikkoa alkava, pre-eklampsia on usein taudinkuvaltaan vaikea.

Pre-eklampsiavaarassa olevia naisia ei ole toistaiseksi kyetty luotettavasti tunnistamaan, vaikka sen myötä saattaisi olla mahdollista ehkäistä pre-eklampsian kehittyminen tai ainakin vähentää sen aiheuttamia komplikaatioita. Tässä tutkimuksessa selvitettiin mahdollisuutta ennustaa pre-eklampsian kehittyminen yhdistämällä ennen 20. raskausviikkoa otettavan verinäytteen tulos äitien kliinisiin riskitekijätietoihin.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa valittiin 12 615 Downin syndrooman seulontaan osallistuneen joukosta 213 pre-eklampsiaan sairastunutta naista ja 510 verrokkia. Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa 3240 seulontaan osallistuneiden joukosta valittiin 49 pre-eklampsiaan sairastunutta ja 59 verrokkia. Verinäytteet otettiin raskausviikoilla 8-20.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Downin syndrooman seulontaan kuuluvien istukkaproteiini A:n (PAPP-A) ja istukkagonadotropiinin (hCG) nk. raskaushormonin vapaan β-alayksikön (hCGβ) -pitoisuuksia. Verinäytteistä määritettiin tutkimusta varten lisäksi hCG:n runsaasti sokeroidun eli hyperglykosyloituneen muodon (hCG-h) pitoisuudet sekä verisuonikasvuun vaikuttavien istukkakasvutekijän (PlGF), verisuonten endoteelikasvutekijän liukoisen reseptori 1:n (sVEGFR-1), angiopoietiini-1:n (Ang-1), angiopoietiini-2:n (Ang-2) ja liukoisen endoteelisolureseptorin (sTie-2) -pitoisuudet.

Tärkeimmät tulokset saatiin varhaisen, ennen 34 raskausviikkoa alkavan pre-eklampsian ennustamisessa. Yhdistämällä äidin alkuraskauden verenpainearvo ja tieto aiempien synnytysten lukumäärästä raskausviikoilla 8-13 mitattuun veren PAPP-A-pitoisuuteen ja hCG-h pitoisuuden osuuteen veren kokonais-hCG:stä (%hCG-h) pystyttäisiin tunnistamaan 69% varhaisista pre-eklampsiatapauksista 90%:n tarkkuudella, eli noin 170 naista vuodessa. Istukkakasvutekijän eli PlGF-pitoisuuden avulla puolestaan voitaisiin tunnistaa 53% varhaisista pre-eklampsiatapauksista 90%:n tarkkuudella raskausviikkojen 14-17 aikana, eli noin 130 naista vuodessa. Ennen 16. raskausviikkoa aloitettu asetyylisalisyylihappo-hoito saattaisi vähentää heidän riskiään sairastua varhaiseen pre-eklampsiaan.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun