Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

27.11.2013

Mervi Hyvönen väitteli Helsingin yliopistossa 13.12.2013

LL Mervi Hyvösen väitöstilaisuus pidetään perjantaina 13.12.2013 klo 12 Niilo Hallman salissa (Lastenklinikka). Mervi väittelee aiheesta "Experimental and genetic studies on podocyte molecules CD2AP and SHIP2 in diabetic nephropathy".

 

Diabeettinen nefropatia eli diabetekseen liittyvä munuaissairaus aiheuttaa paljon sairastavuutta diabetespotilaille. Siihen liittyy myös lisääntynyt riski sydän- ja verisuonisairauksiin ja kuolleisuus. Monet riskitekijöistä, kuten kohonnut verenpaine ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, ovatkin yhteisiä munuais- ja sydän- ja verisuonisairaudelle diabeteksen liitännäissairauksina. Kudostasolla molempiin liittyy lisääntynyt insuliiniresistenssi ja tulehdusreaktio. Munuaiskeräsen epiteelisolujen eli podosyyttien vaurio on keskeisessä osassa diabeettisen nefropatian kehittymisessä, molekyylitasolla vaurion mekanismit tunnetaan kuitenkin vielä huonosti. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli lisätä tietämystä vaurion mekanismeista tutkimalla kahta podosyyttimolekyyliä sekä kartoittamalla munuaisvaurion kehittymistä diabeettisessa hiirimallissa.

Tutkimuksessa todettiin, että podosyyttien toiminnalle välttämätön välittäjäproteiini CD2AP sitoutuu lipidifosfataasi SHIP2:een. SHIP2 ilmentyy podosyyteissä ja siirtyy solukalvolle vasteena insuliinistimulaatioon. SHIP2:n yliekspressio viljellyissä podosyyteissä vaimensi niiden insuliinivastetta ja lisäsi solukuolemaa. Diabeettisten hiirien ja rottien munuaiskeräsissä todettiin kohonnut SHIP2-taso. Tutkimuksessa analysoitiin myös, liittyvätkö CD2AP- ja SHIP2-geenien variaatiot lisääntyneeseen diabeettisen nefropatian riskiin suomalaisilla nuoruustyypin diabetespotilailla. Geenit eivät liittyneet suoraan diabeettiseen nefropatiaan, mutta SHIP2:n todettiin assosioituvan metaboliseen oireyhtymään, ja CD2AP:n loppuvaiheen munuaistautiin diabetespotilailla. Muuntogeenisille E1-DN-hiirille kehittyy alentuneen insuliinin tuotannon vuoksi varhainen diabetes, ja korkean verensokerin seurauksena munuaisvaurio. Diabeettisille E1-DN-hiirille kehittyy valkuaisvirtsaisuus ja diabeettiselle nefropatialle tyypillisiä histologisia ja rakenteellisia muutoksia munuaisiin. Mahdollisina vauriomekanismeina todettiin alentunut nefriini-proteiinin ilmentyminen, lisääntynyt apoptoottinen solukuolema munuaiskeräsissä sekä lisääntynyt solujen jakautuminen munuaistiehyissä.

Nämä tulokset tuovat esiin lisääntyneen SHIP2-proteiinin ilmentymisen diabeteksessa mahdollisena tekijänä podosyyttien insuliiniresistenssissä ja podosyyttien apoptoosissa. Geneettisten tutkimusten tulokset ehdottavat, että SHIP2-geenin variaatiot voivat altistaa diabetespotilaan metaboliselle oireyhtymälle ja CD2AP:n variaatiot loppuvaiheen munuaistaudille. Diabeettisille E1-DN-hiirille kehittyy valkuaisvirtsaisuus ja munuaiskerästen vaurio, jotka muistuttavat ihmisen diabeettista munuaistautia, ja täten näitä hiiriä voidaan käyttää diabeettisen nefropatian mekanismien tutkimiseen.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun