Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

15.10.2013

MATKAKERTOMUKSIA

Silja Kosola vieraili Centre for Adolescent Health ja Melbourne Royal Children's Hospitalissa 20.-30.8.2013

Törmäsin itse nuorisolääketieteen yhteen keskeiseen ongelmaan omaa maksansiirtojen pitkäaikaisvaikutuksia selvittänyttä väitöskirjaani tehdessäni. Harppaus lastensairaalasta aikuispuolen hoitoon on usein huikea, ja tuon siirtymävaiheen riittämätön hoito kostautuu nuoren huonona hoitoon sitoutumisena, jopa elinsiirteen menettämisenä tai potilaan kuolemana. Nuoriso on päässyt sydäntäni lähelle myös työssäni koululääkärinä. Siksi halusin päästä tutustumaan arvostettuun ulkomaiseen tutkimusryhmään, jossa voisi olla mahdollista tehdä post doc-tutkimusta nuorisolääketieteen parissa. Valitsin kohteeksi Melbournen, jossa työskentelee kaksi alan aktiivista professoria. Lisäksi Australian terveyspalvelujärjestelmä on varsin samankaltainen kuin Suomen.

Vierailin Melbourne Royal Children´s Hospitalissa ja Murdoch Children´s Research Institutessa 20.-30.8.2013. Sairaala on valmistunut vuoden 2011 lopussa, ja saman katon alle on saatu mahtumaan niin potilaiden kliininen hoito kuin kliininen ja epidemiologinen tutkimuskin. Keskustelin käynnissä olevista ja tulevista tutkimushankkeista sekä professori Susan Sawyerin että professori George Pattonin kanssa. Susan Sawyer on kliinikko ja tutkija, Centre for Adolescent Healthin johtaja. George Patton puolestaan on tutkija ja epidemiologi, ja johtaa Adolescent Health Research -osastoa. He tekevät tiivistä yhteistyötä, ja heidän tutkimusryhmänsä on julkaissut yli 50 artikkelia vuosittain, mm. viime vuonna nuorisolääketieteellisen kirjoitussarjan Lancetissa. Tutkimusryhmällä on käynnissä useita laajoja kohorttitutkimuksia. CATS (The Childhood to Adolescence Transition Study, www.mcri.edu.au/research/research-projects/cats/) pyrkii selvittämään fyysisten ja emotionaalisten muutosten yhteyttä selviytymiseen murrosiässä. Ryhmä tekee myös kansainvälistä yhteistyötä. Siitä esimerkkinä mainittakoon International Youth Development Study (www.iyds.org), jossa verrataan murrosiän kehitystä ja esiin nousseita ongelmia australialaisilla ja amerikkalaisilla teineillä. Pääsin mukaan sekä tutkimusryhmän että kliinikoiden viikkomeetingeihin, joissa tunnelma oli innostava ja kannusti avoimeen keskusteluun koulutustaustasta riippumatta.

Sekä professori Sawyer että professori Patton suhtautuivat hyvin positiivisesti post doc-tutkimussuunnitelmiini ("We´d love to have you"). Professori Patton suositteli vielä epidemiologisten tutkimusmenetelmien ja kysymyksen asettelujen kertaamista ennen heidän ryhmäänsä liittymistä. Alustavan suunnitelman mukaan laadin oman tutkimussuunnitelman kouluvuodelle 2015-2016 osana käynnissä olevia tutkimusprojekteja rahoituksen hakemiseksi Suomesta. Professori Patton lupasi lähettää sähköistä aineistoa jo etukäteen perehdyttäväksi, jotta post doc- vuoden alkaessa pääsisin mahdollisimman jouhevasti työn alkuun. Professorit lupautuivat auttamaan myös sopivan asuinalueen ja lasten koulun valinnassa. Unelma näyttää siis tällä hetkellä varsin toteutuskelpoiselta.

Kiitän sydämellisesti Valtakunnallista kliinistä tutkijakoulua tämän tutkimusryhmävierailun tukemisesta sekä kaikesta saamastani arvokkaasta opista ja kannustuksesta tohtorikoulutukseni aikana.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun