Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

13.9.2013

MATKAKERTOMUKSIA

Marja Ruotsalainen ja Katri Backman osallistuivat Barcelonassa järjestettyyn European Respiratory Society kokoukseen 07.-11.9.2013

Osallistuimme European Respiratory Societyn vuosittaiseen kongressiin Barcelonassa 7.-11.9.2013. Kongressi on suurin keuhkosairauksiin keskittyvä kongressi Euroopassa kattaen aikuisten ja lasten keuhkosairaudet. Tulimme Barcelonaan vasta 6.9 illalla, joten kongressin avajaiset jäivät valitettavasti väliin. Ensimmäisenä kongressipäivänä osallistuimme Pediatric Grand Roundiin, joka on perinteeksi muodostunut interaktiivinen potilastapaussessio. Tänä vuonna potilastapaukset käsittelivät muun muassa hoitoresistentin pneumonian hoitoa ja erotusdiagnostiikkaa sekä surfaktanttipuutoksia. Seuraavaksi aiheena olivat pneumokokkirokotuksen uusimmat tuulet. Sessiossa käsiteltiin paljon pneumokokkiserotyyppien korvautumista. Pneumokokkitautien väheneminen rokotuksen seurauksena riippuu viime kädessä niiden serotyyppien invasiivisuudesta, jota rokotukset eivät kata. Session konkluusio oli, että lopullista pneumokokkitautien vähenemistä ei vielä pysty täysin ennustamaan nykyisen tiedon valossa. Pediatrinen ohjelma tänä vuonna oli yllättävänkin neonatologiapainotteista. Ensimmäisen päivän päätti sessio vastasyntyneiden non-invasiivisista hengitystukimuodoista. Sessiossa kuultiin muun muassa eri menetelmistä toteuttaa surfaktanttihoitoa non-invasiivisemmin ilman hengityskonehoitoa.

Seuraavan päivän aloitti katsaus viimeisen vuoden tärkeimmistä pediatrisista tutkimuksista keuhkosairauksien alalla. Keskeisessä osassa olivat ilmansaasteet ja sekä pre- että postnataalisen altistuksen vaikutus keuhkofunktioon ja myöhempään sairastavuuteen. Lisäksi käsiteltiin astman varhaisia riskitekijöitä, joista oli esillä mm. äidin raskaudenaikainen ylipaino. Seuraavassa sessiossa käsiteltiin urbanisaation vaikutusta astman ja allergisen nuhan esiintyvyyteen sekä teollistuneiden maiden että kehitysmaiden näkökulmasta.

Seuraavana päivänä kuulimme lisää vastasyntyneiden keuhko-ongelmista ja transitiosta. Kuulimme uusimmista kuvantamismenetelmistä kuten 3D ultraäänestä palleaherniapotilaiden keuhkovolyymin ja ennusteen arvioimisessa. Pulmonaalihypertensiota käsittelevillä luennoilla oli uutta, joskin jo osittain tuttua asiaa hyperventilaation ja alkalisaation ennustetta huonontavasta vaikutuksesta. Lisäksi luennoilla käsiteltiin HFOV:n käyttöä pikkukeskosten hengityskonehoidossa ja sen mahdollisesta BPD:tä vähentävästä vaikutuksesta. Seuraavassa suullisessa esityksessä käsiteltiin ympäristön, geenien ja astman yhteyttä. Tässä sessiossa kuultiin useampien eurooppalaisten monikeskustutkimusten tuloksia. Katri Backmanin posteri "Irreversible airway obstruction is present in adulthood after infantile bronchiolitis: Evidence from a 30-year prospective follow-up" oli temaattisessa posterisessiossa, jossa aiheena oli Pediatric Respiratory Epidemiology: bronchiolitis and asthma. Seuraavilla luennoilla käsiteltiin laryngotrakeomalasian erotusdiagnostiikkaa sekä malasian uusimpia tutkimusmenetelmiä, kuten cine-MRI-menetelmää kuvantamisessa. Kuitenkin keskeinen tutkimusmenetelmä on edelleen bronchoskopia. Malasian ja astman erotusdiagnostiikka on tärkeää välttääksemme turhaa astmalääkitystä, joista bronkolyytit voivat olla jopa haitallisia malasiatilanteessa.

Kongressi oli hyödyllinen kliinisen työn kannalta. Saimme myös paljon ajatuksia tutkimustyöhömme. Lisäksi oli hienoa tavata saman alan tutkijoita, joista osa olikin jo tuttuja viime vuoden kongressista. Barcelona oli miellyttävä ja kaunis kaupunki, joskaan säät eivät suosineet parhaalla mahdollisella tavalla. Sadetta saatiin päivittäin. Kiitokset VKTK:lle matka-apurahan myöntämisestä matkaa varten.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun