Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

7.6.2013

Miika Arvonen väitteli Oulun yliopistossa 7.6.2013

LL Miika Arvonen väitteli Oulun yliopistossa 7.6.2013 aiheenaan Intestinal immune activation in juvenile idiopathic arthritis (Suolen limakalvon immunologisen aktivaation merkitys lastenreumassa)

 

Onko suolen limakalvon puolustusjärjestelmällä merkitystä lastenreuman puhkeamisessa?

Tutkimuksessa lastenreumaa sairastavien lasten suolen limakalvon näytteissä havaittiin eroja verrokkeihin nähden. Osa suolilöydöksistä suolioireisilla lastenreumapotilailla liittyi niveltaudin aktiivisuuteen.

Tutkimuksessa oli mukana 26 suolioireista lastenreumapotilasta, 24 viivästynyttä maitoallergiaa sairastavaa lasta, sekä 76 suolioireista verrokkia, joilla ei ollut todettua autoimmuunisairautta. Kullekin tutkimusryhmälle tehtiin suolen tähystystutkimus. Ohutsuolen limakalvonäytteistä värjättiin limakalvon puolustusjärjestelmän soluja ja niiden erittämiä entsyymejä. Lisäksi mitattiin keskeisten limakalvon välittäjäaineiden ilmenemistä ohutsuolen limakalvolla.

Väitöstutkimuksen suolioireisilla lastenreumapotilailla oli suolen limakalvolla muutoksia, jotka sopivat poikkeavaan antigeenien käsittelyyn. Nämä löydökset tukevat hypoteesia, että lastenreumassa suolen limakalvon immunologinen aktivaatio on yhteydessä taudin puhkeamiseen. Jotta tämän tutkimuksen tulokset olisivat yleistettävissä, tarvittaisiin jatkotutkimus, mikä on tehty suolioireettomilla lastenreumapotilailla ja riittävällä otoskoolla.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun