Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

7.6.2013

Elena Toffol väitteli Helsingin yliopistossa 7.6.2013

M.D. Elena Toffol väitteli 7.6.2013 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Mental health and reproductive health in women" (Naisten mielenterveys ja lisääntymisterveys).

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan naisten mielenterveyden ja lisääntymisterveyden välistä suhdetta. Monet psykiatriset sairaudet ja oireet ilmenevät eri lailla sukupuolten välillä, esimerkiksi masennustila ja ahdistusoireet ovat yleisempiä naisilla, kun sitä vastoin itsemurhat sekä persoonallisuus- ja päihdehäiriöt ovat yleisempiä miehillä. On todennäköistä, että sukurauhashormonit ja lisääntymistapahtumat vaikuttavat mielenterveydessä ilmeneviin eroihin.

Naisten tutkimusaineistona käytettiin kahta suomalaista väestötutkimusta (Terveys 2000 ja FINRISK 1997, 2002, 2007). Tämä aineisto koostui henkilökohtaisista haastatteluista, kyselylomaketiedoista ja terveystarkastusmittauksista. Mielenterveyden ja hyvinvoinnin arvioinnissa käytettiin sekä strukturoituja (BDI-21, BDI-13, GHQ-12, CIDI) että ei-strukturoituja menetelmiä. Ensimmäinen tutkimus koski mielenterveyden ja keskenmenojen sekä niiden määrän välistä suhdetta. Toisessa ja kolmannessa tutkimuksessa tarkasteltiin mielenterveyden ja hormonaalisten (suun kautta nautittavien tai kohdunsisäisten) ehkäisykeinojen käytön sekä ehkäisyn keston välistä suhdetta. Neljäs tutkimus keskittyi mielenterveyden ja hormonikorvaushoidon välisiin yhteyksiin vaihdevuosi-ikäisillä ja vanhemmilla naisilla.

Ensimmäinen tutkimus osoitti että keskenmenon kokeneilla masennus oireet ja häiriöt olivat yleisiä. Tämän lisäksi keskenmeno yhdistyi vakavampiin mielenterveyden häiriöihin verrattuna muihin raskauden lopputuloksiin. Mitä enemmän keskenmenoja oli, sitä todennäköisempiä olivat psyykkiset oireet tai mielenterveyden häiriöt. Toinen ja kolmas tutkimus osoittivat, että hormonaalisen ehkäisyn käyttö ei ollut yhteydessä psyykkiseen pahoinvointiin tai masennusoireisiin. Eri hormoniyhdisteet eivät tässä suhteessa eronneet toisistaan. Neljännen tutkimuksen päälöydös oli se, että masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt olivat yleisiä vaihdevuosi-ikäisillä naisilla. Lisäksi tässä ryhmässä hormonikorvaushoidon käyttö oli yhteydessä psyykkiseen pahoinvointiin.

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat hypoteesia, että naisten lisääntymisterveys vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin. Lisääntymisterveyttä edistämällä voidaan mahdollisesti edistää myös mielenterveyttä.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun