Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

15.5.2013

MATKAKERTOMUKSIA

Hanna Kallankari osallistui Washingtonissa järjestettyyn Pediatric Academic Societies - Annual Meeting kokoukseen 04.-07.05.2013

Pediatric Academic Societies-kongressi on suuri pediatrisen alan kokous, joka järjestetään USA:ssa vuosittain. Siellä on laaja valikoima aiheita suppeilta pediatrian osa-alueilta ja neonatologia on myös vahvasti edustettuna. Valitsin kongressin, koska siellä esitellään laajasti myös omaa tutkimusalaani lähellä olevia, neonatologiseen neurologiaan liittyviä tutkimustuloksia. Kävin kuuntelemassa mm. esityksiä, joissa käsiteltiin sikiöaikaisten ja vastasyntyneisyyskaudella syntyvien aivovammojen riskitekijöiden tutkimusta sekä ja aivovammojen ehkäisymenetelmien tutkimusta. Samoin osallistuin sessioihin, joissa esiteltiin magneettitutkimuksen mahdollisuuksia pikkukeskosten aivotutkimuksessa sekä joissa käytiin läpi keskosten neurologiseen ja neurokognitiiviseen kehitykseen liittyviä seuranta- tai interventiotutkimuksia. Toki erilaisia Hot topics -luentoja ja esityksiä laajemmaltakin aihealueelta tuli seurattua. Posterini VERY PRETERM CHILDREN HAVE SPECIFIC NEUROCOGNITIVE DEFICITS AT THE AGE OF 9 YEARS esittelin posterisessiossa Neonatal neurology. Kyseisen esityksen materiaali on osa tulevan väitöskirjani 3. tai 4. osatyötä, jonka käsikirjoitusta juuri työstän. Yhteenvetona kokousmatka ja sitä edeltävät posterivalmistelut olivat hyödyllisiä tutkimustyöni kannalta. Kiitän Valtakunnallista tutkijakoulua saamastani matka-apurahasta.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun