Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

3.4.2013

Lääketieteen lisensiaatti Nina Brandstackin väitöstilaisuus on siirtynyt myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Lääketieteen lisensiaatti Nina Brandstack väittee Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Detection of pathologic changes following traumatic brain injury using magnetic resonance imaging (Magneettikuvantaminen aivovammojen diagnostiikassa)".

Nina Brandstackin väitöstilaisuus on siirtynyt myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

 

LL Nina Brandstackin väitöstutkimus selventää perinteisen magneettitutkimuksen roolia aivovammojen kuvantamisessa sekä parantaa aivovammojen diagnostiikkaa hyödyntämällä uusia diffuusiokuvantamis- ja diffuusiotensorikuvantamistekniikoita (DTI).

Arviolta noin kahdella prosentilla suomalaisista on aivovammojen jälkitiloja, ja merkittävä osa aivovammapotilaista on nuoria tai keski-ikäisiä. Heikko työhönsijoittuminen aivovamman jälkeen aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä taloudellisia menetyksiä, ja usein aivovamma aiheuttaa myös huomattavia henkilökohtaisia seurauksia.

Aivovammoista aiheutuvat oireet ovat yksilöllisiä, ja kliinisen aivovammadiagnoosin tueksi tarvitaan usein kuvantamistutkimuksia.

- Riittävän varhaisella diagnostiikalla on tärkeä merkitys aivovammapotilaan kuntoutuksen suunnittelussa ja siten vaikutusta myös potilaan ennusteeseen, Nina Brandstack kertoo.

 

Uusi menetelmä paljastaa oireisen aivovamman syyn perinteistä magneettikuvausta tarkemmin

Tutkimuksen mukaan diffuusiokuvantamiseen pohjautuvista aivokudoksen diffusiivisuusmittauksista voi olla hyötyä akuutin aivovamman dokumentoinnissa, sillä hieman lisääntynyt diffuusio eli aivojen vesimolekyylien lämpöliike normaalin näköisessä aivokudoksessa oli tavallinen löydös viikon kuluttua vammasta.

DTI-traktografia-menetelmään pohjautuvat aivojen valkean aineen ratojen yhtenäisyyttä kuvaavat arvot olivat aivovammapotilailla vähentyneet useissa radoissa merkittävästi verrokkiryhmään nähden.

- DTI-traktografia-menetelmällä on siis mahdollista parantaa aivovammojen diagnostiikkaa ainakin oireisilla aivovammapotilailla, joilla perinteinen kuvantamislöydös on normaali, Brandstack sanoo.

Erityyppisten traktografiamenetelmien toistettavuus kuitenkin vaihteli Brandstackin mukaan tutkimuksessa merkittävästi, mikä tulee ottaa huomioon kliinisissä sovelluksissa.

Magneettikuvantaminen tulee tehdä riittävän nopeasti, jos uudempaa tekniikkaa ei ole saatavilla

Pään tietokonetomografia (TT) on tyypillisesti aivovammapotilaan ensivaiheen tutkimus, ja se on riittävä välitöntä hoitoa vaativien kallonsisäisten vammojen, kuten tilaa vievien vuotojen, diagnostiikassa.

- Suurin osa aivovammamuutoksista on kuitenkin joko aivojen pinnan ruhjeita tai aivojen hermoratojen vaurioita, joiden on useissa tutkimuksissa todettu näkyvän paremmin magneettikuvauksessa kuin TT-tutkimuksessa. Kuitenkin perinteisessä magneettitutkimuksessakin löydökset ovat usein vähäiset huolimatta potilaan traumaperäisistä oireista, Brandstack sanoo.

Näkyvien vammamuutosten määrä ja laajuus perinteisissä magneettikuvissa vähenivät merkittävästi vuoden aikana.

- Perinteinen magneettitutkimus tulisi tehdä riittävän varhain tilanteissa, jolloin uudempia magneettikuvaustekniikoita ei ole käytettävissä ja tietokonetomografialöydös ei selitä potilaan oireita.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun