Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

1.3.2013

Venla Lehti väitteli Turun yliopistossa 8.3.2013

Lääketieteen lisensiaatti Venla Lehti väitteli Turun yliopistossa 8.3.2013 aiheenaan Nuorena vanhemmaksi tulemista ja raskaudenkeskeytystä ennustavat lapsuusiän tekijät.

Lapsuuden käytösongelmat voivat ennakoida nuorena vanhemmaksi tulemista

Tutkimuksen mukaan nuorten vanhempien joukossa on keskimääräistä enemmän henkilöitä, joilla on ollut lapsuudessaan psykososiaalisia ongelmia. Tutkimustulokset voivat auttaa suunniteltaessa tukitoimenpiteitä nuorille vanhemmille.

LL Venla Lehti selvitti lastenpsykiatrian väitöstutkimuksessaan kahdeksan vuoden iässä arvioitujen psykososiaalisten tekijöiden yhteyttä nuorena äidiksi ja isäksi tulemiseen sekä raskaudenkeskeytykseen. Lapsuusiän psyykkisistä oireista merkittävimpiä olivat käytösongelmat, jotka lapsilla ilmenevät muun muassa uhmakkuutena, aggressiivisuutena ja vaikeutena tulla toimeen muiden kanssa.

- Perhetekijöiden osalta havaittiin, että nuorten äitien tyttäret tulivat vanhempien äitien tyttäriä todennäköisimmin nuorena äidiksi ja nuorten isien pojat nuorina isiksi. Matalasti koulutettujen äitien pojilla oli kohonnut todennäköisyys nuorena isäksi tulemiseen ja tyttärillä raskaudenkeskeytykseen, Venla Lehti kertoo.

Myös muun kuin kahden biologisen vanhemman muodostaman perherakenteen havaittiin olevan yhteydessä nuorena äidiksi tulemiseen ja raskaudenkeskeytykseen.

Erityistukea nuorille vanhemmille

Terveydenhuollon työntekijät voivat hyödyntää nyt saatuja tutkimustuloksia kohdatessaan nuoria vanhempia.

- Nuorten vanhempien joukossa on keskimääräistä enemmän henkilöitä, joilla on ollut lapsuudessaan erilaisia psykososiaalisia ongelmia. He saattavatkin tarvita vanhemmuudessaan erityistä tukea, Lehti muistuttaa.

Tuloksilla voi olla merkitystä myös kehitettäessä seksuaaliterveyspalveluita ja suunniteltaessa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on nuorten epätoivottujen raskauksien ehkäiseminen.

Tutkimusaineistoon kuului noin 6 000 vuonna 1981 syntynyttä henkilöä, jotka olivat osallistuneet kahdeksanvuotiaina vuonna 1989 valtakunnalliseen LAPSET-tutkimukseen. Tuolloin tietoa kerättiin lapsilta itseltään, heidän vanhemmiltaan ja opettajiltaan. Nämä tiedot yhdistettiin myöhemmin rekistereistä kerättyihin tietoihin, jotka koskivat vanhemmaksi tulemista ja raskaudenkeskeytyksiä.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun