Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

1.3.2013

Hanna Lampela väitteli Helsingin yliopistossa 1.3.2013

Lääketieteen lisensiaatti Hanna Lampela väitteli 1.3.2013 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Biliary atersia - treatment results and native liver function" (Sappitieatresia - hoidon tulokset ja oman maksan toiminta).

Sappitieatresia (biliary atresia) on harvinainen, vakava vastasyntyneillä esiintyvä maksasairaus, jossa sappitiet tuhoutuvat, sapen virtaus estyy ja kehittyy paheneva maksan toiminnan vajaus. Sappitieatresian oireita ovat pitkittynyt keltaisuus ja vaaleat ulosteet sekä veren korkea konjugoituneen bilirubiinin pitoisuus. Ensivaiheen hoito on mahdollisimman varhainen portoenterostomialeikkaus, jossa maksanulkoisten sappiteiden arpiset jäänteet korvataan ohutsuolella ompelemalla ohutsuoli maksaporttiin. Onnistunutkaan leikkaus ei kykene pysäyttämään maksan arpeutumista täysin. Mikäli sapen virtaus ei käynnisty tai onnistuneen portoenterostomian jälkeen kehittyy vaikeaan maksasairauteen liittyviä terveysongelmia, edetään maksansiirtoon. Suomessa sappitieatresian hoito keskitettiin vuonna 2005 Helsinkiin.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sappitieatresian esiintyvyys Suomessa ja tutkia sappitieatresiapotilaiden hoidon tuloksia ja erityisesti hoidon keskittämisen vaikutuksia. Lisäksi tutkittiin oman maksan toimintaa.

Suomessa vuosina 1987-2010 syntyneet sappitieatresiapotilaat etsittiin Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen Epämuodostumarekisteristä ja Lastenklinikan tietokannasta. Oikea diagnoosi varmistettiin ja kerättiin hoito- ja seurantatiedot. Sekä portoenterostomialeikkauksen yhteydessä että seurannan aikana otetut maksan koepalat arvioitiin systemaattisesti.

Haussa löytyi 74 sappitieatresiapotilasta, ja ilmaantuvuus oli 1:19 900 elävänä syntynyttä lasta. Potilaista 57:llä oli ainoastaan sappitieatresia ja 17:lla oli muita rakennevikoja, kuten sydänvika, pernan poikkeava rakenne tai suoliston poikkeava kiertyminen. Sappitieatresialapsia syntyi hieman enemmän syksyllä ja talvella kuin keväällä ja kesällä. Hoidon keskittämisen jälkeen hoitotulokset paranivat oleellisesti: potilaiden osuus, joilta keltaisuus hälveni kokonaan, nousi 29% - 73%, ja neljän vuoden iässä omalla maksalla elävien osuus kasvoi 21% - 73%. Mikä tärkeintä, neljän vuoden iässä elossa olevien osuus nousi 50% - 86%. Ruokatorvikohjujen verenvuotoa esiintyi vain potilailla, joilla veren bilirubiinipitoisuus oli korkea. Seurantatutkimuksena 4,2 vuoden mediaani-iässä otetuissa maksan koepaloissa puolella potilaista oli kirroositasoinen maksavaurio.

Sappitieatresian esiintyvyys oli samankaltainen kuin muissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. Hoidon keskittäminen on parantanut hoitotuloksia oleellisesti.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun