Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

19.11.2012

Jussi Puljula väitteli 16.11.2012 Oulun yliopistossa

Alcohol-related traumatic brain injuries before and after the reduction of alcohol prices. Observations from Oulu Province and Northern Ostrobothnia

Alkoholiin liittyvät traumaattiset aivovammat ennen ja jälkeen alkoholin veronalennuksen. Havaintoja Oulun läänin ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että vuoden 2004 alkoholin veronalennus ei lisännyt kokonaisuudessaan lievää vaikeampia traumaattisia aivovammoja, mutta keski-ikäisillä alkoholiin liittyvien aivovammojen osuus lisääntyi. Keski-ikäisten alkoholiin liittyvät kaatumisvammat lisääntyivät alkoholin veronalennuksen jälkeen. Nuorilla alkoholin liittyvät traumaattiset aivovammat vähenivät, mikä johtui itsemurhien vähenemisestä vertailuvuosien välillä. Päätään loukanneiden potilaiden pitkäaikaisseurannassa todettiin alkoholia haitallisesti käyttävien kuolleisuuden lisääntyvän alkoholin veronalennuksen jälkeen.
 
Alkoholi on hyvin merkittävä riskitekijä traumaattisille aivovammoille. Tutkimuksissa on todettu 35-50 prosenttia aivovammapotilaista olevan alkoholin vaikutuksen alaisena vammautumishetkellä. Vuoden 2004 alkoholin veronalennus aiheutti 10 prosentin nousun alkoholin kokonaiskulutuksessa. Tämän tiedetään lisänneen etenkin alkoholiin liittyvien äkkikuolemien sekä maksasairauksien määrää. Alkoholin veronalennuksen vaikutuksia traumaattisiin aivovammoihin ei kuitenkaan ole aikaisemmin tutkittu. Tässä väitöskirjastyössä tutkittiin lisääntyivätkö alkoholiin liittyvät traumaattiset aivovammat vuoden 2004 alkoholin veronalennuksen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun läänin alueella.

Väitöskirjassa verrattiin lievää vaikeampien traumaattisen aivovamman saaneiden potilaiden ilmaantuvuutta, kuolleisuutta sekä alkoholin osuutta traumaan sekä ennen (vuosi 1999) että jälkeen (vuosi 2007) alkoholin veronalennuksen. Vuonna 1999 päätänsä loukanneita potilaita seurattiin 10 vuoden ajan ja tutkittiin alkoholin veronalennuksen vaikutusta seurantaryhmän kuolleisuuteen.

Väitöskirjan havainnot osoittavat, että alkoholin hinnan alennuksella oli haitallisia vaikutuksia keski-ikäisten kohdalla, jotka saivat enemmän alkoholiin liittyviä aivovammoja, mutta nuorten aivovammoihin sillä ei ollut vaikutusta. Pitkäaikaisseurannassa alkoholia haitallisesti käyttävien potilaiden kuolleisuus lisääntyi merkittävästi alkoholin veronalennuksen jälkeen. Kuolemissa oli hyvin usein alkoholi myötävaikuttavana tekijänä.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun