Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

6.11.2012

Anniina Färkkilä väitteli 9.11.2012 Helsingin yliopistossa

LL Anniina Färkkilä väitteli 9.11.2012 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Molecular Studies on Pathogenesis, Prognostic Factors, and New Treatment Options for Ovarian Granulosa Cell Tumors". Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Munasarjasyöpä on toiseksi yleisin gynekologinen syöpä, joka hoitojen kehityksestä huolimatta aiheuttaa merkittävää kuolleisuutta. Granuloosasolukasvain (GSK) on munasarjasyövän alatyyppi, jonka ennuste on useimmiten hyvä. Kasvain kuitenkin uusii 20-30%:lla potilaista, ja kuolleisuus uusiutuneeseen tautiin on korkea. GSK:n tautimekanismit ja ennustetekijät ovat pääosin tuntemattomia, eikä sen hoitoon ole käytössä kohdennettuja biologisia hoitomuotoja.
GSK:n ajatellaan saavan alkunsa munasarjan granuloosasoluja säätelevien tekijöiden häiriöistä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin granuloosasolujen kasvutekijöiden ja verisuonikasvutekijän roolia GSK:n syntymekanismeissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää uusia kohdemolekyylejä GSK potilaiden hoidon kehittämiseen sekä osoittaa uusia ennustetekijöitä potilaiden ennusteen arvioimiseen. Työssä käytettiin kudos- ja seeruminäytteitä, sekä solumalleja.
Anti-Müllerian hormoni (AMH) on tärkeä granuloosasolujen säätelijähormoni. Tutkimustulosten mukaan AMH ilmentyi voimakkaasti pienissä GSK:ssa ja esti lisäksi kasvainsolujen kasvua osoittaen AMH:n toimivan kasvunrajoitetekijänä GSK:ssa. GSK:t ilmensivät vahvasti myös AMH:n reseptori II:ta, joka on mahdollinen kohde uusille syöpähoidoille.
Verisuonikasvutekijä VEGF on tärkeä kasvainten verisuonistusta säätelevä tekijä, ja tärkeä kohde jo käytössä oleville syöpähoidoille. Tutkimuksen mukaan GSK:t ilmensivätvahvasti VEGF:ää ja sen reseptoreita. GSK solut tuottivat VEGF:ää ja se oli merkitsevästi koholla myös GSK potilaiden seerumissa. Solutöissä pystyimme aiheuttamaan GSK solujen kuoleman VEGF vasta-aineella (bevasitsumabi). Tulokset viittaavat VEGF:än toimivan kasvaimen kasvua edistävänä tekijänä, ja osoittavat VEGF-kohdennetun hoidon olevan vaihtoehto myös GSK:te hoidossa.
GATA4 on tärkeä granuloosasolujen geeninsäätelijä, joka on tämän tutkimuksen tulosten mukaan uusi itsenäinen ennustetekijä GSK:ssa. Vahvaan GATA4:n ilmentymiseen liittyy nelinkertainen riski taudin uusiutumiselle sekä kohonnut riski myös tautispesifiselle kuolemalle. HER2 on tunnettu syöpägeeni ja munasarjan toiminnan säätelijä, jota vastaan on käytössä kohdennettuja syöpähoitoja. Tutkimustulosten mukaan HER2:n vahva ilmentyminen ennusti GSK:n aggressiivista käyttäytymistä. HER2 on siten mahdollinen kohde biologisille syöpähoidoille myös GSK:ssa.
Tässä tutkimuksessa tunnistettiin uusia molekyylejä, jotka osallistuvat GSK:n syntyyn. Näitä molekyylejä voidaan käyttää biologisten hoitojen kehittämiseen GSK potilaille. Tutkimuksessa löytyi myös kaksi uutta ennustetekijää GSK:n uusiutumiselle, joista GATA4:ää voidaan käyttää itsenäisenä tekijänä GSK potilaan ennusteen arvioimisessa.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun