Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

14.9.2012

MATKAKERTOMUKSIA

Riikka Rytyn matkakertomus

Osallistuimme Manchesterissa Englannissa 5.-7.9.2012 järjestettyyn kansainväliseen otsalohkodementiakonferenssiin (The 8th International Conference on Frontotemporal Dementias). Konferenssi järjestetään joka toinen vuosi ja se on suurin tutkimusalaani liittyviin otsalohkodementioihin keskittyvistä konferensseista. Konferenssissa oli yli 600 osallistujaa ympäri maailmaa. Kongressi koostui luennoista ja posterisessioista. Siellä esiteltiin tuoreimmat kansainväliset tutkimustulokset alalta hyvin laajalti, niin kliinisen tutkimuksen, patologian, genetiikan kuin myös perustutkimuksen alalta. Kokous oli siis tieteellisen antinsa puolesta hyvin monipuolinen ja antoisa. Itse osallistuin tähän konferenssiin ensimmäistä kertaa, tutkimusryhmämme muut jäsenet sen sijaan ovat osallistuneet siihen jo aikaisemminkin. Itselläni oli kokouksessa posteri, jonka tiimoilta virisi jonkin verran keskustelua muiden osallistujien kanssa. Lisäksi konferenssissa pääsi tutustumaan muihin saman alan tutkijoihin ja myöskin virittelemään aivan uusia yhteistyökuvioita. Suurin hyöty kokouksesta oli se, että innostus ja motivaatio omaa tutkimusaihetta kohtaan jälleen lisääntyi, kun näki muiden tutkijoiden tuloksia. Lisäksi sain uusia ideoita tutkimukseen ja toivottavasti kokouksen jälkeen saamme aikaan myös uusia yhteistyöprojekteja. Koska olen itse viime aikoina ollut pääosin kliinisessä työssä, oli myös uusimpien tutkimustulosten tiiviistä läpikäynnistä selkeää hyötyä seuraavaa tutkimuspätkääni ajatellen.

 

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun