Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

4.7.2012

MATKAKERTOMUKSIA

Marjaana Tikanmäki kävi PAS 2012 kongressissa Bostonissa 25.4.-2.5.2012

Marjaana kirjoitti kokemuksestaan seuraavasti:

Osallistuimme tutkimusryhmämme perinteen mukaisesti alamme suurimpaan maailmanlaajuiseen Pediatric Academic Societies -kongressiin Bostonissa, Yhdysvalloissa 28.4.-1.5.2012. Ennen varsinaista kongressia 27.4.2011 kutsuimme koolle yhdessä kanadalaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa APIC (Adults Born Preterm International Collaboration) keskoskohorttien yhteistyökokouksen kolmannen kokoontumisen. Pienten aineistojen tietoja yhdistämällä pyrimme löytämään vastauksia kysymyksiin, joihin tarvitaan laajaa tutkimusaineistoa. Vuosi sitten perustetussa yhteistyöprojektissa on mukana osallistujia Uudesta-Seelannista, Australiasta, Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Alankomaista, Iso-Britanniasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista. Jatkossa työstämme yhteistyösuunnitelmia aihepiireittäin. Yhteistyöprojektin johdosta saimme ainutlaatuisen mahdollisuuden tavata tutkimusalamme merkittäviä tutkijoita ympäri maailmaa.

PAS-kongressin aloituspäivänä ryhmämme edusti kattavasti neonataaliepidemiologian ja seurantatutkimusten posterisessiossa. Hanna-Maria Matinolli kertoi posterillaan pikkukeskosena syntyneiden nuorten aikuisten optimismi-pessimismikyselyn tuloksista täysiaikaisiin ikätovereihin verrattuna Pikku-K-aineistossa. Marika Sipola-Leppänen kertoi saman tutkimusjoukon alentuneista keuhkofunktiotuloksista. Omat tutkimustuloksene Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986-aineistossa kuvasivat syntymäpainon ja nuoruusiän liikunta-aktiivisuuden ja fyysisen kunnon yhteyttä. Päivä huipentui Petteri Hovin Pikku-K-tutkimuksen yhteydessä tehdyn sydämen ultraäänitutkimuksen tuloksista kertovaan suulliseen esitykseen pediatrisen elämänkaaritutkimuksen sessiossa. Maiju Riihola puolestaan esitteli kongressin aikana posterillaan 70 vuotta sitten aviottomana syntyneiden aikuisiän kuolleisuutta Helsingin 1934-1944 syntymäkohortissa. Muutoin kongressin anti oli tänäkin vuonna monipuolinen niin kliinisen lastenlääketieteen kuin tämänhetkisen tutkimustyön ja -tiedon osalta. Parasta antia olivat tieteellisen artikkelin kirjoitus- ja review-workshopit - ja toki myös antoisat keskustelut omista tutkimusaiheista alan muiden tutkijoiden kanssa avasivat näköaloja laajemmalle.

 

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun