Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

25.5.2012

Satu Heliövaara-Peipon väitöskirja tarkastetaan 15.6.2012 Helsingin yliopistossa

Hysterectomy and levonorgestrel-releasing intrauterine system in the treatment of menorrhagia - a 10-year randomized comparative trial.

Tässä kymmenen vuoden seurantatutkimuksessa verrattiin hormonikierukan ja kohdunpoiston kustannusvaikuttavuutta sekä vaikutusta kipuihin, alempien virtsateiden oireisiin ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin runsaiden kuukautisten hoidossa.

 

VuoKKo-tutkimus aloitettiin kaikkien Suomen yliopistollisten naistenklinikoiden ja Stakesin yhteistyönä vuonna 1994. Aineisto koostui 236:sta 35-49-vuotiaasta naisesta, jotka oli lähetetty runsaiden kuukautisten vuoksi jatkotutkimuksiin. Naisista 119 satunnaistettiin hoidettavaksi hormonikierukalla ja 117 kohdunpoistolla. Seurantakäynnit (6kk, 12kk, 5v ja 10v) sisälsivät kliinisen tutkimuksen sekä kyselylomakkeet. Kymmenenvuotisseurantaan osallistui 94% naisista. Kymmenenvuotiskäynnillä 55:lle (46%) hormonikierukkaryhmän naisista oli tehty kohdunpoisto, yleisimmin vuotohäiriöiden takia.

 

Molempien hoitomuotojen todettiin parantavan merkittävästi terveyteen liittyvää elämänlaatua, eikä hoitoryhmien välillä todettu merkittävää eroa. Suurin paraneminen elämänlaadussa tapahtui ensimmäisen vuoden aikana, jonka jälkeen terveyteen liittyvä elämänlaatu väheni samalla tavalla molemmissa hoitoryhmissä, oletettavasti ikääntymisestä johtuen. Kokonaiskustannuksiltaan 10 vuoden hoito hormonikierukkaryhmässä ($3423) oli 31% edullisempi kuin kohdunpoistoryhmässä ($4937).

 

Molemmat hoitomuodot vähensivät kipuja merkittävästi. Ennen hoitoa alavatsakipuja raportoi 45% hormonikierukkaryhmän ja 38% kohdunpoistoryhmän naisista, mutta kymmenenvuotiskäynnillä vain 12% / 15% naisista. Kun kivun voimakkuus yhdistettiin esiintymistiheyteen, alavatsakipu väheni molemmissa ryhmissä, mutta selkäkipu vain hormonikierukkaryhmässä.

 

Kohdunpoistolla hoidetuilla naisilla oli enemmän ponnistusvirtsankarkailua (48% vs. 34%) ja rakontyhjenemisongelmia (19% vs. 9%), he käyttivät enemmän lääkkeitä virtsankarkailun hoitoon (12% vs. 1%) ja virtsatieinfektiot olivat yleisempiä (34% vs. 14%) kuin kierukkaryhmässä.

 

Kohdunpoistolla hoidetuilla naisilla todettiin seerumissa korkeammat sydän- ja verisuonisairauksien riskiä kuvaavien tulehduksellisten merkkiaineiden (TNF-α ja hsCRP) pitoisuudet. Havaittiin myös, että naiset joilta kohtu oli poistettu, käyttivät merkitsevästi enemmän estrogeenihoitoa kuin hormonikierukalla hoidetut naiset (56% vs. 27%). Tulokset vahvistavat käsitystä, että kohdunpoisto heikentää munasarjojen toimintaa ja saattaa tämän seurauksena lisätä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

 

Lähes joka kolmas nainen kärsii runsaista kuukautisista elämänsä aikana. Runsaat kuukautiset aiheuttavat huomattavia kustannuksia terveydenhuollolle. Jos hoito aloitetaan hormonikierukalla, päästään yhtä vaikuttavaan hoitotulokseen kuin ohjaamalla naiset suoraan kohdunpoistoon, mutta selvästi alemmilla kustannuksilla. Hormonikierukka on turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto kohdunpoistolle runsaiden kuukautisten hoidossa.

 

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun