Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

16.5.2012

Susanna Jaakkola väitteli 25.5.2012 Helsingin yliopistossa

Postmenopausal Hormone Therapy and the Risk for Uterine Cancers

Postmenopausaalisen hormonihoitojen tiedetään vaikuttavan kohdun limakalvon syöpäriskiin ja mahdollisesti myös kohtusarkoomien ja kohdunkaulan rauhas- ja levyepiteelisyövän esiintymiseen. Estrogeenin ja progestiinien yhdistelmähoidon annosreitit (suun/ihon kautta tai kohdunsisäisesti) ja progestiinin jaksottaisuus vaikuttavat syöpäriskiin, kuin myös elintavat (paritetti, obesiteeetti), jotka vaihtelevat maittain. Siksi hormonihoitojen ja kohtusyöpienriskiä tutkittiin kansallisessa aineistossa.

Kansaneläkelaitokselta haettiin 1994-2008 hormonihoidoista korvauksia saaneet naiset, joiden sosiodemografisia tietoja (esim. lasten lukumäärä) saatiin Tilastokeskuksesta. Suomen Syöpärekisteristä poimittiin kaikki ensimmäisen lääkekorvauksen jälkeen diagnosoidut kohtusyövät. Havaittuja määriä verrattiin vertailukelpoisen normaaliväestön ilmaantuvuuden mukaan laskettuun odotusarvoon (Standardised Incidence Ratio, SIR). Kohdun limakalvonsyövän riskiä eri hormonihoitojen yhteydessä tutkittiin myös tapaus-verrokki- analyysillä.

Kohdun limakalvonsyövän riski lisääntyi 5-10 vuoden käytön jälkeen estrogeenin ja progestiinin yhdistelmähoidolla, jossa progestiinijakso (10 pv) annosteltiin kuukausittain (kerroinsuhde 1.38;1.15-1.66). Suurin riski esiintyi pitkä syklisellä yhdistelmähoidolla, jossa progestiini annosteltiin 3 kk välein (SIR 3.76;2.90-4.79). Sen sijaan jatkuvalla yhdistelmähoidolla (ns. vuodoton hoito), riski pienentyi jo 3 vuoden käytön jälkeen. Tibolonin käyttö ei vaikuttanut riskiin. Nämä tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia.

Uutena havaintona todettiin, että levonorgestreeliä sisältävä hormonikierukka hormonihoidon osana vähensi kohdun limakalvonsyövän riskiä 10 käyttövuoteen saakka (kerroinsuhde 0.16; 0.37-0.68). Yhdistelmähoidon annostelureitti ei vaikuttanut riskiin ja Suomessa yleisimmin käytetyt progestiinit (NETA, MPA ja dydrogesteroni) eivät eronneet syövänriskin kannalta toisistaan.

Kohdun sarkoomien esiintyminen todettiin kaksinkertaiseksi yli 5 vuotta yhdistelmähoitoa käyttäneillä; hoidon jaksottaisuus ei vaikuttanut riskiin. Taudin harvinaisuuden takia löydöksen kliininen merkitys on vähäinen.

Estrogeenin ja progestiinin yhdistelmähoito liittyi vähentyneeseen kohdunkaulan levyepiteelisyövän esiintymiseen alle ja yli 5 vuoden käytössä; tämä tukee aikaisempia tutkimuksia. Sen sijaan uusi havainto oli, että yhdistelmähoito yli 5 vuoden ajan lisäsi kohdunkaulan rauhasepiteelin syövänriskiä (SIR 1.67;1.24-2.59).

 

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun