Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

21.12.2011

Atte Kivisaaren väitöskirja tarkastettiin 27.1.2012 Turun yliopistossa

Molecular markers for progression of cutaneous squamous cell carcinoma.

Ihon okasolusyövän etenemisen merkkitekijät.

Ei-melanoottisten ihosyöpien ilmaantuvuus on kasvussa. Auringon ultravioletti (UV) -säteily on tärkeimpiä ihon okasolusyövän kehittymisen riskitekijöitä. Ihon kroonisiin haavoihin kehittyvät okasolusyövät ovat luonteeltaan herkästi leviäviä ja ne lähettävät etäpesäkkeitä UV-valon aiheuttamia okasolusyöpiä useammin. Matriksin metalloproteinaasit (MMP) ovat ryhmä soluväliainetta pilkkovia entsyymejä, joiden on arveltu edesauttavan syövän kasvua ja leviämistä. Ihon okasolusyövän etenemiseen liittyviä tekijöitä tutkittiin kudosten immunovärjäysmenetelmällä käyttäen hyväksi resessiivistä dystrofista epidermolysis bullosa (RDEB) -tautia sairastavien potilaiden okasolusyöpäkudosnäytteitä sekä UVvalon aiheuttamia okasolusyöpiä ja niiden esiasteita. Merkkiaineiden tutkiminen kudossirutekniikalla osoitti, että MMP-7 ja MMP-13 ilmentyminen oli korostunutta ihon okasolusyöpäsoluissa. MMP-7 ilmentyminen oli erityisen voimakasta RDEB:aan liittyvissä okasolusyöpäsoluissa. Syöpäsolulinjoilla osoitettiin, että MMP-7 pystyy aktivoimaan erästä syöpäsolun pinnan kasvutekijää (hepariinia sitova epidermaalisen kasvutekijän kaltainen kasvutekijä, HB-EGF), jonka aktivoituminen lisäsi syöpäsolujen kasvua. Tässä työssä osoitettiin lisäksi, että tyypin VII kollageenia (COL7) tuotetaan UVvalon aiheuttamissa okasolusyöpäsoluissa. Uusi mielenkiintoinen havainto oli, että okasolusyöpiin liittyvä MMP-13 pystyy pilkkomaan COL7:a. COL7:n pilkkoutuminen voi edesauttaa okasolusyövän etenemistä. Seriiniproteaasin estäjien geeniperheen tutkiminen syöpäsolujen geenilastuanalyysillä, kvantitatiivisella käänteiskopioija-PCR menetelmällä, syöpäsolulinjoilla, normaaleilla ihon okasoluilla sekä kudossirutekniikalla osoitti, että seriiniproteaasin estäjä A1:tä (serpinA1, alfa-1-antitrypsiini) ilmennetään ja tuotetaan okasolusyöpäsoluissa, mutta ei normaaleissa ihon okasoluissa. Lisäksi transformoiduilla HaCaT-solulinjoilla ja hiiren ihoon kemiallisesti aiheutetulla okasolusyöpämallilla osoitettiin, että serpinA1:n ilmentyminen korreloi okasolusyövän etenemiseen. SerpinA1:tä voidaan mahdollisesti hyödyntää ihon okasolusyövän etenemisen merkkiaineena. Tässä tutkimuksessa saatiin uutta tietoa mahdollisista ihon okasolusyövän etenemisen mekanismeista sekä löydettiin uusia mahdollisia ihon okasolusyövän etenemisen merkkitekijöitä.

 

Linkki väitöskirjaan

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun