Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

27.5.2011

VKTK:n yleiset opiskelijapaikat vuosille 2012-2013 on jaettu

VKTK:n johtoryhmä kokoontui 24.5.2011 Helsingissä.

Keskeisimpänä käsiteltävänä asiana listalla oli vuosien 2012-2013 opiskelijapaikkahakemukset. 177 hakijasta yhteensä 114 hakijalle myönnettiin tutkijakuukausia. Uusia opiskelijoita otettiin mukaan ennätykselliset 65 kappaletta. Johtoryhmä pyrki päätöksellään ottamaan mahdollisimman monia tutkijoita mukaan koulutusjärjestelmään vaikkakin tämä tarkoitti sitä, että osa hakijoista sai kuukausia selvästi vähemmän kuin olivat hakeneet. Suurin ryhmä eli 42 henkilöä tulee Turun yliopistosta, 31 tutkijaa otettiin mukaan Helsingin yliopistosta, lisäksi 16 Itä-Suomen yliopiston, 16 Oulun yliopiston ja 9 Tampereen yliopiston tutkijaa sai paikan. Tulevien tutkijoiden joukossa ei tällä kertaa ole ainuttakaan hammaslääkäriä. Erikoislääkäreitä valittiin 28 kappaletta loppujen 106 ollessa joko erikoistuvia tai vielä erikoisalaansa harkitsevia tutkijoita. Erikoisalat jakautuvat seuraavasti: lastentaudit 36, synnytys- ja naistentautioppi 16, kirurgian eri alat 10, neurologia 7, sisätautien eri alat 6, ihotaudit 5, patologia 4, lastenneurologia 3, psykiatria 3, korva-, kurkku- ja nenätaudit 2, radiologia 2 ja työterveyshuolto 2 paikkaa. Lisäksi paikan sai yksi tutkija seuraavilta aloilta: yleislääketiede, foniatria, perinnöllisyyslääketiede ja syöpätaudit.

Opiskelijapaikkajaon lisäksi johtoryhmä pohti Psykiatrian tohtoriohjelman sulauttamista VKTK:uun. Syynä tähän keskusteluun on Suomen Akatemian päätös, jonka mukaan VKTK:lle vuosille 2012-2015 myönnetyistä 19 opiskelijapaikasta viisi tulee ohjata Psykiatrian tohtoriohjelmalle. Asian tiimoilta oli jo aiemmin käyty keskusteluja Psykiatrin tohtoriohjelman johtajan Professori Hasse Karlssonin kanssa. VKTK:n johtoryhmä päätyi ohjaamaan Psykiatrian tohtoriohjelmalle allokoidut paikat käytettäväksi psykiatrian tutkijoille. Näitä paikkoja koskevat samat käytänteet kuin muitakin paikkoja. Myönnetyistä 19 opiskelijapaikasta psykiatriankiintiöön varatut viisi paikkaa jätettiin nyt jakamatta. Nyt päättyneessä haussa hakemuksensa jättäneiden psykiatrian alan tutkijoiden osalta hakemukset jätettiin käsittelemättä ja ne otetaan automaattisesti mukaan erillisenä järjestettävään psykiatrian alan kiintiöpaikkahakuun. VKTK:n vanhat psykiatrian alan tutkijat sen sijaan käsiteltiin nyt kuten muutkin vanhat opiskelijat. Psykiatrian alan erillisen kiintiöaseman vuoksi johtoryhmä päätti kutsua Professori Hasse Karlssonin johtoryhmän jäseneksi.

Muina asioina johtoryhmä käsitteli koordinaatiorahoitusta, minkä todettiin vielä olevan jossain määrin keskeneräinen asia. Odotellaan yliopistojen aiempien sitoumusten seurauksena tulevia yliopistojen yhteisiä linjauksia ja yksittäisten yliopistojen päätöksiä. Lisäksi johtoryhmä suunnitteli tulevia koulutustapahtumia. Silja Kosola johtoryhmän opiskelijajäsenenä välitti oppilaskunnan terveisiä johtoryhmällle.

 

Vuosille 2012-2013 myönnetyt tutkijakuukaudet on nähtävissä täällä.

 

 

 

 

 

 

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun