Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

7.12.2010

Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun johtoryhmä kokoontui 25.11.2011 Helsingissä

VKTK:n johtoryhmä kokoontui puheenjohtaja Anne Remeksen johdolla käsittelemään ajankohtaisia asioita.

 

Kokouksessa päätettiin vuoden 2012-2013 opiskelijapaikkojen hakua koskevista yksityiskohdista. Sovittiin, että opiskelijahaku järjestetään vuoden 2011 alkupuolella. Hakuaika päättyy 21.4.2011. Johtoryhmä kokoontuu päättämään uusista opiskelijoista 24.5.2011. Johtoryhmä hyväksyi ehdotuksen suorittaa haku käyttäen sähköistä hakuasiakirjaa, johon on liitetty yksi määrämuotoinen pdf-tiedosto. Ohjeistus hakuprosessista on jo aikaisemmin julkaistu VKTK:n Internet-sivustolla. Johtoryhmä päätti myös pyytää VKTK:n opiskelijaksi haluavien tohtorikoulutettavien ohjaajilta omaa panostustaan VKTK:n koulutustarjontaan. Tämä toteutuu siten, että jo hakuvaiheessa ohjaajien tulee ilmoittaa ne aihepiirit, joista he haluavat koulutustilaisuuksia järjestää.

Paikallista VKTK-toimintaa kussakin yliopistopiirissä päätettiin tehostaa. Jo tällä hetkellä VKTK:n koordinaattorilla on toimiva yhteistyö Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston kliinisten tutkijakoulujen koordinaattoreiden kanssa. Samankaltainen yhteistyötaho pyritään nyt järjestämään myös Tampereen ja Oulun yliopistoon.

Kokouksessa keskusteltiin tulevasta muutoksesta tohtoriohjelmien koordinaatiokulujen jakautumisesta yliopistojen vastuulle. Päätettiin ohjata eri yliopistojen tuesta koordinaatiokulujen ylimenevä osuus suoraan tuen myöntäneen yliopiston opiskelijoiden tukemiseen.

Johtoryhmä päätti, että seuraava VKTK:n koulutustilaisuus pidetään Helsingissä 11.1.2011. Muita esille tulleita koulutustilaisuusehdotuksia olivat rekisteritutkimuskurssi ja summer school tyyppinen tilaisuus yhteistyössä Tarton yliopiston kliinisen tutkijakoulun kanssa. Koordinaattori Lauronen ryhtyy suunnittelemaan edellä mainittuja koulutustilaisuuksia.

Johtoryhmä päätti jakaa Seija-Liisa Karvosen muistopalkinnon vuoden 2010 aikana parhaiten menestyneelle tutkijalle. Valintamenettely ja arviointikriteerit päätettiin pitää aiempien vuosien kaltaisina.

Johtoryhmä hyväksyi VKTK:n budjetin vuodelle 2011. Lisäksi sovittiin maltillisesta lisäkuukausien myönnöstä vuodelle 2011. VKTK:n johtaja Markku Heikinheimo valtuutettiin rekrytoimaan itselleen seuraajaa johtajan tehtäviin vuoden 2012 keväästä eteenpäin.

 

 

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun