Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

15.6.2010

VKTK mukana Tohtoreita yrityksiin hankkeessa

Tohtorikoulutus valmentaa myös yritysuralle

 

Bio- ja lääkeala on poikkeuksellisen monitieteinen teollisuuden ala, jolla edellytetään kokemusta usean erikoisosaamisen alueelta. Tohtoreita yrityksiin -hankkeen PhDs to Business Life -kurssi tarjosi tohtorikoulutetuille ikkunan diagnostiikka- ja lääketeollisuuteen. Kurssille osallistuneille tohtoreille aukesi samalla mahdollisuus kartoittaa uravaihtoehtoja myös tutkimusmaailman ulkopuolelta.

 

Culminatum Innovation Oy:n toteuttaman Tohtoreita yrityksiin -hankkeen järjestämällä PhDs to Business Life -kurssilla perehdyttiin lääkealan liiketoimintaan, kansainvälisiin markkinoihin ja erityispiirteisiin, kuten immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen. Erityispaino oli yritysten ydintoiminnassa eli siinä, miten tuotekehityksestä päästään tuotantoon ja lopulta tuotteen markkinointiin ja myyntiin. Puheenvuoro annettiin myös alan yrityksille, jotka esittelivät toimintaansa ja kertoivat tohtoreiden työmahdollisuuksista yrityksissä.

 

"Toisin kuin moni sanoo, minusta tutkimusympäristössä ja väitöskirjatyössä on suunnattomasti yrittäjyyttä. Raha pitää hankkia pienistä palasista ja oma asiansa on osattava myydä. Keskeinen osa väitöskirjatyötä on yhteistyö, toimiminen ryhmässä. Nämä ovat taitoja, joista myös yritykset ovat kiinnostuneita", toteaa kurssilla esiintynyt Risto Lammintausta, Hormos Medical Oy:n toimitusjohtaja. Hän korostaa, että lääkeala on poikkeuksellisen monitieteinen: tarvitaan erikoisosaajia aina molekyylibiologiasta kliiniseen lääketieteeseen ja edelleen farmaseuttiseen teknologiaan. Lääkealan tutkijakouluissa pyritään antamaan tällaista opetusta jo tohtoriopintojen vaiheessa. Pääasiassa valmiudet hankitaan kuitenkin toimimalla alan yrityksissä. Suomessa toimii noin 200 bio- ja lääkealan yritystä ja ne työllistävät noin 9000 henkilöä.

 

Lammintausta pitää vääriä luuloja yritystoiminnasta suurimpana esteenä tohtoreiden työllistymiselle yrityksiin. Tätä voi lievittää tutustumalla jo opiskeluaikana kiinnostavaan toimialaan. Helpoin askel yritysmaailmaan tähtäävälle tohtorikoulutetulle on sijoittuminen yrityksessä asiantuntijatehtäviin, esimerkiksi tutkijaksi. "Pitää pyrkiä kiinnostuksen kohteena olevan toimialan töihin keinolla millä hyvänsä. Jo pienikin alan kokemus on ponnahduslauta seuraavaan työhön. Myös kokemus esimerkiksi viranomaistoiminnasta voi olla sellainen ponnahduslauta. Ellei työtä heti löydy, jatka aiheeseen liittyvien osaamisten opiskelua oman alasi ulkopuolelta ja laajenna näin osaamispohjaasi", Lammintausta neuvoo.

 

Kevään 2010 PhDs to Business Life -kurssille oli enemmän tulijoita kuin mukaan voitiin ottaa. Tohtorikoulutetut olivat aidosti kiinnostuneita alan liiketoiminnasta ja halusivat kartoittaa uravaihtoehtoja myös tutkimusmaailman ulkopuolelta.

 

"Kurssi tarjosi kontakteja yritysmaailmaan", kertoi kurssille osallistunut geneetikko Heidi Anthoni. Hän teki väitöskirjansa Tukholmassa Karoliinisessa Instituutissa ja työn alla on myös MBA-tutkinto. "PhDs to Business Life -kurssi syvensi ymmärrystä bio- ja lääkealan erityispiirteistä ja siitä, mihin ala on kehittymässä", Anthoni sanoo. "Joillakin on vielä käsitys, että tutkijanura on tohtorikoulutetulle ainoa vaihtoehto. Olisi mukava saada kannustusta myös muiden uravaihtoehtojen osalta ja tietoa alalla olevista erilaisista toimenkuvista jo ennen valmistumista, jotta olisi visio mihin tähdätä ja mahdollisuus suuntautua opintojen aikana paremmin."

 

Portugalilainen biokemisti João Dias viimeistelee väitöskirjaansa adenovirusten geeniterapiasta Helsingin yliopistossa. Hän osallistui kurssille saadakseen tietoa ja kontakteja yritysmaailmasta. "Perustiedot liiketoiminnan suunnittelusta, rahoitusmarkkinoista ja immateriaalioikeuksien hyödyntämisestä ovat tärkeitä, mihin tahansa tohtoriksi valmistumisen jälkeen suuntautuukin", hän toteaa. Diasin näkemys on, että yritykseen töihin hakeva tohtori joutuu yhä perustelemaan, miksi on jättämässä tutkimusta. "Haasteena onkin rikkoa tutkijoista vallalla oleva stereotypia. Tämä on lisähaaste kaikkeen muuhun työnhakuun liittyvään", Dias sanoo. Tohtoreita yrityksiin -hankkeen kurssit tuovat tässä mielessä lisäarvoa. "Kurssille osallistuminen on osoitus siitä, että olet ottanut askeleen pois tutkimuksesta ja osoittanut kiinnostusta myös muihin uravalintoihin." Omalla kohdallaan hän kokee suurimmaksi haasteeksi työpaikan saamisessa kuitenkin kielitaidon. "Jos et puhu sujuvaa suomea, uravaihtoehdot tutkimustyön ulkopuolella näyttävät aika rajatuilta."

 

PhDs to Business Life -kurssi järjestetään yhdessä Helsingin yliopiston viiden tutkijakoulun kanssa. Tohtorikoulutusta uudistetaan parhaillaan Suomen Akatemian ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa. Uusien tohtoriohjelmien (entiset tutkijakoulut) tarkoituksena on valmentaa tohtorikoulutettavia aiempaa monipuolisemmin ja antaa valmiudet toimia paitsi tutkijan tehtävässä, myös muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä elinkeinoelämässä ja yrityksissä.

 

 

Culminatum Innovation Oy:n HealthBIO osaamiskeskuksen toteuttama Tohtoreita yrityksiin -hanke edistää luonnontieteen tohtoreiden työllistymistä bioteknologiaa hyödyntäviin yrityksiin. Hanke koostuu liiketoimintakoulutuksesta, uravalmennuksesta ja tohtori-yritysparien muodostamisesta. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (Uudenmaan ELY-keskus), Helsinki Life Science Network of Graduate Schools, Helsingin yliopiston rahastot ja Helsingin kaupunki.

 

 

Lisätietoja:

Pekka Ihalmo, FT

Projektipäällikkö

Culminatum Innovation Oy Ltd

Puh. 020 7619550

Sähköposti: pekka.ihalmo(a)culminatum.fi

www.biobusiness.fi > Tohtoreita yrityksiin

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun