Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

17.5.2010

Outi Koskisen väitöskirja tarkastettiin 28.5.2010 Tampereen yliopistossa

Small-Bowel Mucosal Transglutaminase-2-specific Autoantibody Deposits in Coeliac Disease

Keliakia on autoimmuunitauti, jota todetaan väestössä jopa 1-2 %:lla. Klassiset oireet ripuli, imeytymishäiriöt ja laihtuminen ovat tänä päivänä harvinaisempia kuin aiemmin ja usein oireet ovat lieviä tai puuttuvat kokonaan. Nykyisin keliakian diagnoosiin vaaditaan vehnän, ohran tai rukiin valkuaisaineen, gluteenin, aiheuttama ohutsuolen limakalvovaurio, joka korjaantuu gluteenittomalla ruokavaliolla. Aiemman tutkimustiedon mukaan nykyisten diagnostisten kriteerien perusteella ei kaikkia keliakiapotilaita tunnisteta. Apuna keliakian diagnostiikassa käytetään seerumin transglutaminaasi-2 autovasta-aineiden tunnistamiseen perustuvia testejä. Nämä vasta-aineet muodostetaan ohutsuolen limakalvolla, josta ne ovat alustavien tutkimusten mukaan todettavissa keliakiapotilailla vaikka seerumissa ei vasta-aineita olisikaan mitattavissa.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voisiko ohutsuolen limakalvon transglutaminaasi-2-spesifisten autovasta-ainekertymien määrittäminen parantaa keliakian diagnostiikkaa ja hoidon seurantaa erityisesti ongelmatapauksissa, joissa nykyiset diagnostiset kriteerit eivät täyty esimerkiksi hoitoon reagoimattomassa tai varhaisessa keliakiassa.

Tässä tutkimuksessa todettiin ohutsuolen transglutaminaasi-2-spesifisten autovasta-ainekertymien olevan herkkä menetelmä keliakian diagnostiikassa. Seurannan aikana keliakia-autovasta-ainekertymät vähenivät gluteenittomalla ruokavaliolla. Gluteeni keliakiapotilaan ruokavaliossa sai autovasta-ainekertymät ilmaantumaan uudelleen. Kauralla ei tämän tutkimuksen mukaan ollut vaikutusta keliakia-autovasta-ainekertymiin. Ohutsuolen keliakia-autovasta-ainekertymiä määrittämällä voitiin myös hoitoon reagoimattomat keliakiapotilaat erottaa muita suolistotauteja sairastavista potilaista. Lisäksi, alkavassa vaiheessa olevat suolimuutokset voitiin tunnistaa keliakian aiheuttamiksi nykyisiä kriteereitä varhemmin autovasta-ainekertymiä määrittämällä.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tulosten perusteella ohutsuolen keliakia-autovasta-ainekertymien määrittäminen auttaa keliakian diagnostiikassa erityisesti potilailla, joilla ohutsuolen koepalalöydöksen ja seerumin vasta-ainetestien perusteella diagnoosi on epävarma.

 

Outi Koskisen väitöskirja Small-Bowel Mucosal Transglutaminase-2-specific Autoantibody Deposits in Coeliac Disease tarkastetaan 28.5.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 1:n auditoriossa, Biokatu 6, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Kaija-Leena Kolho (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Jukka Mustonen.

***

Outi Koskinen on syntynyt Vilppulassa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Koskisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1518, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8076-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 957, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8077-5, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun