Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

24.1.2010

Heli Siljanderin väitöskirja tarkastettiin 19.2.2010 Helsingin yliopistossa

Assessment of Risk for Type I Diabetes in Children of Affected Families and in the General Population: Role of Immunological and Metabolic Markers

 

Tausta ja tavoitteet
Tyypin 1 (T1) diabetes on autoimmuunisairaus, jossa insuliinia tuottavat beetasolut vähitellen tuhoutuvat. Kliinistä tautia edeltää esidiabetes, jolle on tyypillistä diabeettisten vasta-aineiden ilmaantuminen verenkiertoon. Tautiriskiä on diabeetikkojen perheenjäsenillä arvioitu vasta-aineiden luonteen ja ilmaantumisajankohdan perusteella, mutta normaaliväestössä, josta suurin osa T1 diabetekseen sairastuvista löytyy, näiden riski-indikaattorien luonnetta ei vielä tunneta. Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia diabetekseen liittyvien immunologisten ja aineenvaihdunnallisten tekijöiden ennusarvoa normaaliväestössä ja verrata saatuja arvoja diabeetikkojen perheenjäsenillä havaittuihin tuloksiin.


Tutkittavat ja tutkimusmetodit
Tämän työn tutkittavat olivat "Lasten diabetes Suomessa"-tutkimuksen (DiMe; n=755), "Lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät"-tutkimuksen (LASERI; n=3475) ja "Tyypin 1 diabeteksen ennustamiseen ja ehkäisyyn tähtäävän tutkimuksen" (DIPP; n=7410), osallistujia. Tutkittavia seurattiin diabetekseen liittyvien immunologisten ja aineenvaihduntaan liittyvien riskitekijöiden sekä T1 diabeteksen kehittymisen suhteen.


Tulokset ja päätelmät
Yhdistämällä geneettisen, HLA-määrityksiin perustuvan, ja säännöllisen vasta-aineseurannan, normaalista lapsiväestöstä voidaan tunnistaa yksilöt, joilla on kohonnut riski sairastua T1 diabetekseen. Nämä riskiarviot ovat pitkälti samankaltaisia kuin diabeetikkojen perheenjäsenillä aiemmin julkaistut. Erityisen suuri sairastumisriski on pysyvästi useammalle kuin yhdelle vasta-aineelle positiivisilla yksilöillä sekä niillä, joilla on vasta-aineita insuliinia kohtaan. Nuori esidiabeteksen ilmaantumisikä, koholla oleva suhteellinen paino, vähentynyt varhainen insuliinieritys ja koholla olevat insuliini- ja saarekesoluvasta-aine 2 (IA-2A) -tasot ennustavat sairastumista lapsilla, joilla on perinnöllinen alttius sairastua T1 diabetekseen ja myös merkkejä esidiabeteksesta.
Koska T1 diabetes yleistyy maailmanlaajuisesti, strategiat, joilla sairastumista voitaisiin ehkäistä, ovat tärkeitä. Luotettavat riskiarviot ovat edellytys ehkäisevien tutkimusten suunnittelemiseksi, ja koska tässä työssä kuvatut menetelmät sairastumisriskin arvioimiseksi ovat toteuttamiskelpoisia myös käytännössä, työmme tuloksena käytössämme on jatkossa mahdollisuudet luoda laajempia normaaliväestöä koskevia suunnitelmia T1 diabeteksen ennustamiseksi ja ehkäisemiseksi.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun