Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

12.1.2010

Sini Lohen väitöskirja tarkastettiin 22.1.2010 Tampereen yliopistossa

Prevalence and Prognosis of Coeliac Disease, A special focus on undetected condition

Keliakiadiagnoosit ovat huomattavasti lisääntyneet viime vuosikymmenten kuluessa. Tästä huolimatta 1990-luvulta lähtien tehdyt seulontatutkimukset ovat paljastaneet huomattavan määrän tunnistamattomia tapauksia ja osoittaneet karkeasti 0.5-1.0 % esiintyvyyden kaikissa maanosissa. Tässä väitöskirjassa arvioitiin keliakian esiintyvyyttä vuonna 1978-80 (Mini-Suomi -aineisto) ja 2000-01 (Terveys 2000 -aineisto) sekä tutkittiin tunnistamattoman keliakian ennustetta kuolleisuuden ja syöpien suhteen (Mini-Suomi -aineisto).

Diagnosoitujen keliakiaa sairastavien määrä nousi 0.03 %:sta 0.52 %:iin kahden vuosikymmenen kuluessa. Parantuneesta diagnostiikasta huolimatta myös keliakiavasta-aineiden avulla löydettyjen tietämättään keliakiaa sairastavien osuus kasvoi 1.03 %:sta 1.47 %:iin. Täten tutkimuksessani voitiin ensimmäistä kertaa osoittaa sairauden todellisen kokonaisesiintyvyyden nousseen ajan kuluessa. Tämä kokonaisesiintyvyys nimittäin lähes kaksinkertaistui 1.05 %:sta 1.99 %:iin varsin lyhyessä ajassa, kahdessa vuosikymmenessä. Löydös on sopusoinnussa muiden autoimmuunisairauksien kuten tyypin 1 diabeteksen ja allergisten sairauksien lisääntymisen kanssa. Tutkimus paljasti myös, että parantuneesta diagnostiikasta huolimatta jopa 74% keliakiaa sairastavista jää Suomessa vaille oikeaa diagnoosia.

On keskusteltu siitä, pitäisikö nämä tunnistamattomat tapaukset löytää mahdollisimman varhain, jopa väestötason seulontojen avulla. Keliakian nopeasta lisääntymisestä huolimatta on myönteistä, että näillä tunnistamatonta keliakiaa sairastavilla ei todettu lisääntynyttä yleistä syöpä- tai kuolleisuusriskiä. Imurauhassyövän, aivoverenkiertohäiriöiden ja hengityselinsairauksien lisääntynyt riski havaittiin, mutta tapausten pienen määrän vuoksi löydös täytyy varmentaa tulevissa tutkimuksissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että keliakian kokonaisesiintyvyys on lähes kaksinkertaistunut kahden vuosikymmenen aikana. Tunnistamattomaan keliakiaan ei näytä liittyvän lisääntynyttä yleistä syöpä- tai kuolleisuusriskiä.

 

 

Sini Lohi on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Oulun yliopistossa. Hän on työskennellyt tutkijana vuodesta 2003 lähtien sekä vuodesta 2005 lähtien työterveyslääkärinä.

Lohen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1491, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-7954-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 927, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-7955-7, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Sini Lohi, puh. 041 504 3385, sini.lohi@uta.fi

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun