Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

30.9.2009

Jonna Salosen väitöskirja tarkastettiin 16.10.2009 Helsingin yliopistossa

Biology and Molecular Markers of Malignant Gonadal Germ Cell Tumors

Kivessyöpä on nuorten miesten yleisin kasvain. Näistä kasvaimista suurin osa on itusolukasvaimia ja niiden esiintyvyys on viimevuosina merkittävästi lisääntynyt. Munasarjan vastaavat pahanlaatuiset itusolukasvaimet ovat harvinaisia, mutta nuorilla fertiili-ikäisillä naisilla yleisiä kasvaimia. Kiveksen ja munasarjan kasvaimet muistuttavat histologisesti toisiaan, mutta ovat hyvin heterogeeninen kasvainryhmä. Itusolukasvaimilla on kehityksellinen yhteys esi-itusoluihin ja kantasoluihin, mutta näiden kasvainten kehitysbiologiasta ja erilaistumisesta tiedetään varsin vähän.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli löytää uusia kasvainmerkkiaineita pahanlaatuisten itusolukasvainten diagnosointiin ja seurantaan. Lisäksi tutkittiin itusolukasvainten kehittymiseen ja erilaistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Itusolukasvaimet kehittyvät esi-itusoluista. Sikiökehityksen aikana osalla transkriptiotekijöistä ja näiden yhteydessä vaikuttavista tekijöistä on tärkeä rooli itusolujen pluripotenssin ylläpitämisessä. Näillä tekijöillä on todennäköisesti merkitystä myös itusolukasvainten synnyssä.

Tässä väitöskirjatutkimuksessa löydettiin itusolukasvainten uusia ennusteellisia ja diagnostisia tekijöitä. Munasarjan epiteliaalisen syövän diagnosoinnissa käytetty kasvainmerkkiaine CA-125 osoittautui ennusteelliseksi tekijäksi myös munasarjan itusolukasvaimissa. Pluripotentit tekijät AP-2gamma sekä Oct-3/4 ilmentyivät munasarjan dysgerminoomissa muiden alatyyppien ollessa negatiivisia näiden tekijöiden suhteen. Näitä merkkiaineita voidaan siten käyttää kasvainten histologiseen diagnosointiin. Transkriptiotekijä GATA-4 ilmentyi sikiön kehityksen aikana kiveksessä hyvin varhaisen vaiheen itusoluissa. Toisaalta GATA-4 ei ilmentynyt aikuisen kiveksen itusoluissa, mutta ilmentyi kiveskasvainten esiasteissa. GATA-4 ilmentyi myös molempien sukurauhasten germinooman tyypin kasvaimissa. GATA-4 tekijällä voi olla rooli kiveskasvainten esiasteiden synnyssä sekä kasvainten histologisessa erilaistumisessa. Munasarjan kaikki histologiset alatyypit ilmensivät estrogeeni-reseptoreita ja näiden säätelijää SNURF-proteiinia. Lisäksi estrogeeni-reseptoreiden geeniekspressio lisääntyi estradioli-käsittelyllä. Tämä voi kertoa murrosiän estrogeenimyrskyn mahdollisesta vaikutuksesta munasarjan itusolukasvainten syntyyn.

Tutkimuksessa löydettiin uusia merkkiaineita harvinaisten itusolukasvainten erotusdiagnostiikkaan. Lisäksi kartoitettiin kasvainten biologiaan ja erilaistumiseen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksella on kliinistä merkitystä nuorten fertiili-ikäisten itusolukasvainpotilaiden taudin diagnosoinnissa ja seurannassa.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun