Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

24.8.2009

Jarno Rutasen väitöskirja tarkastettiin Kuopion yliopistossa 5.9.2009

Genetic Regulation of Energy
Homeostasis and Obesity

Studies on Genes Encoding Sirtuin 1, Melanocortin Receptors 3 and 4 and Melanin-Concentrating Hormone Receptor

Lihavuus on kasvava uhka kansanterveydelle kaikkialla maailmassa. Lihavuus lisää riskiä sairastua useisiin sairauksiiin, kuten tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Näiden sairauksien hoito on vaikeaa, yhteiskunnalle kallista ja sairastuneelle yksilölle raskasta. Tarvitsemmekin tehokkaampia keinoja lihavuuden ehkäisyyn. Vaikka lihavuuden voidaan yksinkertaisimmillaan ajatella olevan seurausta ravinnon saannin ja kulutuksen epäsuhdasta, ovat perimmäiset syyt lihavuuden syntymiselle ja sen laukaisemille aineenvaihdunnan muutoksille vaillinaisesti tunnettuja. Jotta lihavuuden ehkäisy olisi paremmin mahdollista, tulisi siihen liittyvät geeni- ja molekyylitason mekanismit tuntea paremmin.

Perintötekijöiden eli geenien tiedetään olevan avainasemassa lihavuuden kehittymisessä ja paino onkin lähes yhtä perinnöllinen ominaisuus kuin pituus. Tästä huolimatta tavallisen monigeenisen lihavuuden riskigeenejä on tunnistettu vasta aivan viime vuosina tutkimusmenetelmien kehittyessä. Useat tunnistetuista geeneistä vaikuttavat keskushermoston välityksellä, viitaten että aivojen ruokahalua ja energian kulutusta säätelevät mekanismit ovat keskeisiä lihavuuden synnylle. Toisaalta energian kulutuksen lisääminen myös muualla elimistössä mitokondrioita, eli solujen "voimalaitoksia", aktivoimalla ehkäisee lihavuutta, parantaa insuliiniherkkyyttä ja siten todennäköisesti suojaa mm. diabetekselta.

Tässä tutkimuksessa tutkimme energian kulutuksen suhdetta insuliiniherkkyyteen sekä yhteyttä SIRT1 (silent information regulator 1) ilmenemiseen ihmisillä. SIRT1 on tärkeä mitokondrioiden määrää ja toimintaa säätelevä tekijä. Tutkimme myös keskushermoston kautta lihavuuteen vaikuttavien MC3R, MC4R (melanocortin receptor 3 and 4) sekä MCHR1 (melanin concentrating hormone receptor 1) geenien polymorfioiden yhteyttä lihavuuteen liittyviin ominaisuuksiin. Vapaaehtoisten koehenkilöiden energian kulutus, insuliiniherkkyys ja glukoosin sekä rasvojen kulutus mitattiin sekä paastossa että insuliinialtistuksen aikana.

Tutkimuksessa totesimme insuliinin aiheuttaman nousun energian kulutuksessa olevan tiiviisti yhteydessä insuliiniherkkyyteen sekä rasvakudoksen SIRT1 ilmenemiseen ihmisillä. Totesimme myös ihmisillä esiintyvän MC4R polymorfian liittyvän energian kulutukseen paaston muttei insuliinialtistuksen aikana. Yleiset MC3R polymorfiat puolestaan liittyivät glukoosin ja rasvojen käytön suhteeseen sekä paastossa että insuliinialtistuksen aikana liittymättä kuitenkaan kokonaisenergiankulutukseen tai lihavuuteen. MCHR1 geenin polymorfioiden ei todettu liittyvän lihavuuteen.

Tutkimuksemme tukee käsitystä että SIRT1:n vaikutus lihavuuden ja heikentyneen insuliiniherkkyyden väliseen yhteyteen on keskeinen myös ihmisillä. Toteamme myös että uusien keskushermoston kautta vaikuttavien lihavuuden riskigeenien löytyessä tulee olemaan tärkeää kehittää menetelmiä tutkia näiden geenien vaikutuksia aivoissa. Yksi keino tähän on suurien, mutta kuitenkin riittävän tarkasti tutkittujen aineistojen kerääminen.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun