Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

25.6.2009

Ronald Borran väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 4.7.2009

Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Obesity and Type 2 Diabetes - Studies using 1H MRS and PET

Ravinnosta saatu ylimääräinen energia varastoituu ihmiselimistöön rasvana. Pääosa rasvasta kertyy ihon alle, mutta sitä kertyy myös maksaan ja muihin elimiin sekä vatsaontelon sisään. Tätä muualle kuin ihonalaiskudoksiin kertyvää rasvaa nimitetään ektooppiseksi rasvaksi. Maksa saattaa rasvoittua myös muista syistä kuin ravinnosta saadusta ylimääräisestä energiasta, esimerkiksi alkoholinkäytön seurauksena. Maksan rasvoittumista, joka ei liity lisääntyneeseen alkoholinkäyttöön, on englanninkielisessä kirjallisuudessa alettu kutsua termillä nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) eli ei-alkoholiperäinen rasvamaksa. Taudin tarkkaa syntymekanismia ei tunneta, mutta sen tiedetään liittyvän sekä tyypin 2 diabetekseen että lihavuuteen. Ektooppisen rasvan kertyminen maksaan häiritsee vakavasti maksan aineenvaihduntaa ja voi johtaa hoitamattomana ei-alkoholiperäisen rasvamaksan tulehtumiseen (nonalcoholic steatohepatitis, NASH) ja lopulta maksakirroosiin. Liikalihavuus ja tyypin 2 diabetes lisääntyvät maailmanlaajuisesti räjähdysmäisesti. On jopa ennustettu, että vuonna 2020 ei-alkoholiperäinen rasvamaksa aiheuttaa suurimman osan tarpeesta maksan elinsiirtoihin. Ongelman yleisyyden ja kansanterveydellisen merkityksen vuoksi onkin erittäin tärkeä selvittää tarkasti ektooppisen rasvan vaikutus maksan aineenvaihduntaan. Oleellista on selvittää, miten rasvan kertymistä maksaan voidaan nopeasti, luotettavasti ja edullisesti mitata sekä miten tautitilaa voidaan hoitaa. Tässä tutkimuksessa maksan rasvapitoisuutta ja sokerinkäyttöä tutkittiin kajoamattomasti protoni-magneettispektroskopialla (1H MRS) ja positroniemissiotomografialla (PET) terveillä verrokeilla, diabeetikoilla ja lihavilla potilailla. Tutkimuksessa todettiin, että diabeetikoilla korkea maksan rasvapitoisuus liittyy maksan alentuneeseen sokerinkäyttöön sekä huonoon sydänlihasfunktioon. Lisäksi havaittiin, että trimetatsidiini-lääkitys alensi merkitsevästi maksan rasvan määrää lihavilla potilailla. Tässä työssä kehitettiin myös uusi, nopea ja kajoamaton magneettikuvaukseen perustuva menetelmä (in-and-out-of-phase MR imaging) maksan rasvapitoisuuden määrittämiseen.


 

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun