Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

8.6.2009

Riikka Turusen väitöskirja tarkastettiin 12.6.2009 Helsingissä

Systemic Inflammation in Preterm Infants

Keskosten tehohoidon kehityksen myötä keskosten kuolleisuus on vähentynyt, mutta pitkäaikaissairauksien, kuten kroonisen keuhkosairauden, bronkopulmonaalisen dysplasian (BPD), ja neurologisten ongelmien, esiintyvyys on pienimmillä keskosilla merkittävää. Yhteinen näille altistava tekijä on altistuminen tulehdukselle. Ennen syntymää äidin kohtutulehdus voi altistaa sikiön tulehdukselle. Myös pre-eklampsiaan eli raskausmyrkytykseen liittyy äidin yleistynyt tulehdus. Syntymän jälkeen keskosen hengitysvaikeusoireyhtymään (respiratory distress syndrome, RDS) liittyy sekä keuhkojen paikallinen että koko elimistön yleistynyt tulehdus. Tärkeitä tulehdusta aiheuttavia tekijöitä keskosilla ovat myös infektiot. Infektiodiagnostiikka keskosella on luotettavien diagnostisten testien puuttuessa haasteellista, ja tauti voi edetä kuolemaan tunneissa.

Tämä väitöskirja arvioi syntymänjälkeistä yleistynyttä tulehdusta keskosilla yleistyneessä infektiossa; surfaktantti- ja hengityskonehoidetussa RDS-taudissa; sekä äidin pre-eklampsian vaikutusta keskosen tulehdukseen. Yleistynyttä tulehdusta arvioidaan mittaamalla virtaussytometrilla aktivaatiomerkki-aineina toimivien adheesiomolekyylien CD11b, CD54 ja CD62L määrää veren fagosyyttien ja T lymfosyyttien pinnalla.

Tärkeimmät löydökset: I) Keskosella, jolla on kehittyvä infektio tai nekrotisoiva enterokoliitti, kiertävien fagosyyttien CD11b on merkitsevästi koholla jo ensimmäisten kliinisten oireiden ilmaantuessa; II) RDS:aa sairastavalla keskosella veren fagosyytit aktivoituvat jo ennen surfaktantin antoa hengityskonehoidon aloittamiseen liittyen. Nasaaliylipaineessa hoidetulla RDS:aa sairastavalla keskosella aktivaatiota ei tapahdu. III) Keskosella RDS:aan liittyy matalammat määrät kiertäviä T-soluja, ja näistä suurempi osuus on aktivoituneita. Aktivoituneiden solujen osuus on suurempi keskosilla, jotka kehittävät BPD:n. IV) Pre-eklampsiaraskaudesta syntyneillä keskosilla RDS:aan liittyvä fagosyyttien CD11b-määrän nousu ensimmäisen elinviikon aikana on suurempaa kuin verrokeilla, jotka eivät ole altistuneet pre-eklampsialle.

Löydöksistä voidaan päätellä, että I) kiertävien fagosyyttien CD11b-määrän nousu tunnistaa kehittyvän infektion keskosella jo ensimmäisten kliinisten oireiden ilmaantuessa ja voi siten auttaa diagnoosin tekemisessä; II) RDS:aa sairastavalla keskosella hengitys-konehoidon aloittaminen, mutta ei nasaaliylipaineen käyttö, aiheuttaa yleistyneen tulehdusreaktion. Surfaktantin anto ei lisää tulehdusta RDS:aa sairastavalla keskosella; III) Synnynnäisen immuniteetin kiertävien solujen aktivaation lisäksi myös hankitun immuniteetin solut aktivoituvat RDS:aa sairastavalla keskosella. Hankinnaisen immuniteetin aktivaatio voi toimia välittävänä tekijänä akuutin tulehduksen ja kroonisten tulehdukseen liittyvien sairauksien, kuten BPD:n kehittymisen välillä; IV) Äidin pre-eklampsia voi herkistää vastasyntyneen immuniteettia reagoimaan voimakkaammin syntymänjälkeisiin ärsykkeisiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että keskonen voi altistua monille tulehdusta aiheuttaville tekijöille, kuten istukka- ja kohtutulehdukselle, pre-eklampsialle, RDS:lle ja infektioille. Keuhkojen ja aivojen kehityksen ollessa kesken tulehdus voi akuutin vaurion lisäksi johtaa myös normaalin kehityksen häiriintymiseen ja sitä kautta BPD:n ja neurologisten vaurioiden kehittymiseen.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun