Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

13.10.2008

Eero Wariksen väitöskirja tarkastetaan 17.10.2008 Helsingissä

Biohajoavat implantit käden murtumien kiinnityksessä ja nivelmuovauksessa

Kädessä murtumat ja nivelrikko ovat yleisiä. Murtumahoidossa
metallisilla kiinnittimillä saavutetaan stabiili ja luotettava
kiinnitys. Metalliset kiinnittimet aiheuttavat kuitenkin kädessä
myöhäisongelmia kuten jänneärsytystä, ja ne joudutaan usein poistamaan
uudessa toimenpiteessä. Käden tuhoutuneet nivelet voidaan korvata
erilaisilla menetelmillä, kuten jännesykeröllä tai erilaisilla
proteeseilla. Sormen tyvi- eli rystysnivelissä silikoniproteesit
aiheuttavat usein luukatoa ja vierasesinereaktioita, ja suuri osa
niistä rikkoutuu ajan kuluessa. Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena
oli kehittää elimistössä liukenevia implantteja käden alueelle. Näin
voidaan ehkäistä implanttien aiheuttamia pitkäaikaiskomplikaatiota,
koska elimistöön ei jää pysyvää vierasta materiaalia.

Väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin maitohappopolymeeri- eli
polylaktidipohjaisia biohajoavia sauvoja, ruuveja ja minilevyjä käden
murtumakiinnitykseen. Tutkimuksessa verrattiin niillä saavutettavaa
kiinnitysstabiliteettia perinteisiin metallisiin kiinnitysmenetelmiin.
Tutkimus osoitti, että itselujittuneilla biohajoavilla kiinnittimillä
saavutetaan metallisiin kiinnittimiin verrattava alkustabiliteetti.
Biohajoavien kiinnitysmetelmien kiertolujuus oli kuitenkin heikompi
kun vastaavilla metallisilla implanteilla. Tutkimuksessa kehitetyillä
biohajoavilla minilevyillä voitiin parantaa kiinnityksen
taivutuslujuutta. Biohajoavia minilevyjä käytettiin käden
murtumakiinnitykseen menestyksellisesti ensimmäistä kertaa maailmassa
pienessä potilassarjassa.

Liukenevat niveltyynyt ovat uusi Suomessa kehitetty menetelmä käden
nivelten muovauksessa. Polylaktidista (PLA 96/4) valmistettuja
niveltyynyjä on käytetty reumaatikkojen rystysnivelten muovauksessa
vuodesta 1997 lähtien lupaavin tuloksin. Väitöskirjatutkimuksessa
tutkittiin kokeellisessa mallissa PLA 96/4 -niveltyynyn
mikroskooppista rakennetta elimistössä, liukenemista ja muovatun
nivelen uudiskasvua. Niveltyynyn osoitettiin ohjaavan ympäröivän
sidekudoksen kasvua. Niveltyynyyn kasvanut sidekudos tiivistyi tyynyn
liukenemisen myötä. Lopulta niveltyyny korvautui kokonaan potilaan
omalla kudoksella ja paikalle muodostui tiivis sidekudoksinen
valenivel. Kudosyhteensopivuus PLA 96/4 -niveltyynyllä oli hyvä eikä
merkittäviä tulehduksellisia kudosreaktioita tai luukatoa todettu
implantin ympärillä. Muokkasimme tutkimuksessa liukenevaa niveltyynyä
lisäämällä implanttiin Polyactive®-varsiosan, mutta Polyactive®-varsi
aiheutti voimakkaan vierasesinereaktion ja luukadon.

Väitöskirjatyön polylaktidipohjaiset implantit soveltuvat
käytettäväksi käsikirurgiassa, mutta niiden kliinisestä käytöstä
tarvitaan kliinisiä vertailevia tutkimuksia.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun