Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

27.5.2008

Tiina Kuivasen väitöskirja tarkastetaan 30.5.2008 Helsingissä

Matrix metalloproteinases as biomarkers in premalignant and malignant tumors of the human skin

Ihosyöpien esiintyvyys kasvaa maailmanlaajuisesti. Basaliooma, okasolusyöpä ja melanooma ovat yleisimpiä ihosyöpiä. Erityisen paljon ihosyöpiä esiintyy immuunipuutteisilla elinsiirtopotilailla. Ne lähettävät myös helposti etäpesäkkeitä. Tällä hetkellä ihosyöville ei ole luotettavia kudos- tai veriseuloja kasvaimen kasvunopeuden tai etäpesäkkeiden lähettämistaipumuksen ennustamiseksi.

Matriksin metalloproteinaasit (MMP) ovat 23 endopeptidaasin entsyymiperhe, jonka jäsenet kykenevät yhdessä hajottamaan kaikkia sidekudoksen komponentteja. Niillä on tärkeä rooli kaikissa syövän etenemisen vaiheissa. MMP:ien kohonneet pitoisuudet syöpäkudoksessa tai seerumissa voivat toimia ennusteellisina merkkeinä metastasoinnille tai uusiutumiselle. Niiden toiminta vaihtelee kudoksesta riippuen. MMP:ien toimintaa estävät niiden luonnolliset estäjät (TIMP:t).

Väitöskirjatyöni tavoitteena oli tutkia, mitkä metalloproteinaasit ovat olennaisia eri ihosyöpätyyppien synnyssä, leviämisessä ja ennusteellisina tekijöinä. Erityisesti tavoitteena oli identifioida MMP:ien ja TIMP:n sijainti syöpätyypeissä ja niiden esiasteissa ja sitä kautta lisätä tietoa MMP:ien toiminnasta eri syöpäsoluissa ja tulehdussolukossa. Työssäni tutkittiin harvinaista rinnan ulkopuolista Pagetin tautia, melanoomaa ja sen vartijaimusolmukkeita, keratoakantoomaa, Bowenin tautia ja okasolusyöpää. Viimeisessä osatyössäni verrattiin ei-immuunipuutteisten potilaiden okasolusyöpiä immuunipuutteisten munuaissiirtopotilaiden okasolusyöpiin tavoitteena löytää tekijöitä, jotka selittäisivät immuunipuutteisten potilaiden ihosyöpien aggressiivisempaa luonnetta. Päätutkimusmenetelmänä käytössä oli immuno-histokemia.

Tulokseni osoittavat, että MMP-7 ja -19 ilmentyivät moniin muihin MMP:n verrattuna rinnan ulkopuolisessa Pagetin taudissa runsaasti ja enemmän niissä tautimuodoissa, joissa oli taustalla adenokarsinooma. MMP-21:sta esiintyi runsaasti ei-levinneissä melanoomissa, mutta vähemmän levinneissä muodoissa häviten kokonaan mikrometastaaseista. Sen sijaan MMP-13 esiintyi runsaasti levinneissä melanoomissa ja niiden mikrometastaaseissa viitaten mahdollisesti aggressiivisempaan tautiin. Vaikka keratinosyyttien pahanlaatuiseksi muuttumiselle tyypillisiä metalloproteinaaseja (MMP-13 ja MMP-10) esiintyy runsaasti keratoakantoomissa, MMP-7 ja -9 esiintyminen niiden verinahkaa kohti työntyvässä vyöhykkeessä on harvinaista ja tulisi herättää epäilyn aggressiivisemmasta taudista. MMP-19 ja p16 ilmentyivät hyvänlaatuisissa keratinosyyteissä keratoakantoomissa, mutta vähenivät tai hävisivät okasolusyövistä. Immuunipuutteisten elinsiirtopotilaiden Bowenin taudissa ja okasolusyövissä esiintyi merkittävästi enemmän MMP-26:sta kuin verrokkipotilailla. Lisäksi verrokkipotilaiden okasolusyöpien verinahkan makrofageista löytyi selvästi enemmän MMP-9 kuin elinsiirtopotilailla. Näin ollen MMP-9 ja -26:lla saattaa olla merkittävä rooli immuunipuutteisten potilaiden ihosyöpien patobiologiassa.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun