Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

8.5.2008

Otto Helveen väitöskirja tarkastetaan 23.5.2008 Helsingissä

Epithelial sodium channel in airway epithelium of the newborn infant: Implications for postnatal pulmonary adaptation

Raskauden aikana sikiön keuhkot ovat täynnä nestettä. Keuhkojen pintasolukko tuottaa nesteen erittämällä osmoottisesti aktiivista kloridia. Vesi seuraa kloridia passiivisesti täyttäen keuhkot. Syntymän yhteydessä keuhkojen tyhjeneminen ylimääräisestä nesteestä on välttämätöntä normaalin kaasujen vaihdon onnistumiseksi. Väitöskirja-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää epiteliaalisen natriumkanavan (ENaC) merkitystä vastasyntyneen lapsen keuhkonesteen poistossa. Väitöskirjassa selvitettiin myös, miten bronkopulmonaarisesta dysplasiasta (BPD) kärsivälle ennenaikaisesti syntyneelle lapselle annettu deksametasoni vaikuttaa ilmateiden ENaC:n mRNA:n määrään eli ilmentymiseen. Väitöskirjaan sisältyvissä tutkimuksissa on mitattu ilmateiden ENaC:n ilmentymistä sekä välillisesti ENaC:n toimintaa mittaamalla nenän pintasolukon eli epiteelin transepiteliaalista potentiaalieroa (N-PD) ja keuhkojen myötäävyyttä, keuhkokomplianssia (LC).

Potilasaineisto muodostui Naistenklinikalla täysi-aikaisina syntyneistä lapsista (tutkimukset I-IV) sekä Lasten-klinikan vastasyntyneiden teho-osastolla hoidossa olleista ennenaikaisina syntyneistä lapsista (tutkimukset I ja IV). Tutkimuksessa I oli pieni otos BPD:stä kärsiviä ennenaikaisesti syntyneitä lapsia. Tutkimuksissa I sekä III-IV mittasimme ilmateiden ENaC:n ilmentymistä. Tutkimuksissa II ja III mittasimme N-PD:n sekä LC:n. Tutkimuksen I osalta potilasnäytteiden ENaC:n ilmentyminen mitattiin Hospital for Sick Children -sairaalan tutkimusinstituutissa Kanadan Ontariossa, Torontossa. Kaikki muut laboratoriotutkimukset toteutettiin Lasten ja nuorten sairaalan Tieteellisessä laboratoriossa. Kaikki N-PD- ja LC-mittaukset suoritettiin joko Naistenklinikan tai Lastenklinikan osastoilla.

Toiminnallisten tutkimusten avulla selvitimme, että ensimmäisten elintuntien aikana mitattu ENaC:n toimintaa kuvaava amiloridiherkän N-PD:n prosenttiosuus oli yhteydessä LC:n arvoon kahden ensimmäisen syntymän jälkeisen päivän aikana. Totesimme, että BPD:stä kärsiville ennenaikaisesti syntyneille lapsille annettuun deksametasonihoitoon liittyi ENaC:n ilmentymisen nopea nousu. Näillä lapsilla taudin oireet lievenivät siten, että hengityskonehoito voitiin lopettaa. Tämä liittyy mahdollisesti ylimääräisen keuhkonesteen poistumiseen hoidon myötä. Totesimme myös, että syntymähetken ilmateiden ENaC:n ilmentyminen oli yhteydessä raskauden kestoon: ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla ilmateiden ENaC:n ilmentyminen oli matalampi kuin täysiaikaisilla lapsilla. Ilmateiden βENaC-alayksikön ilmentyminen laski merkitsevästi syntymän jälkeen sekä ennenaikaisesti että täysiaikaisina syntyneillä lapsilla. Alateitse syntyneillä täysiaikaisilla lapsilla ilmateiden αENaC:n ilmentyminen oli merkitsevästi alhaisempi ensimmäisen elinpäivän jälkeen kuin keisarinleikkauksella syntyneillä lapsilla.

Yhteenvetona toteamme, että ENaC saattaa olla merkittävä tekijä täysiaikaisen vastasyntyneen lapsen keuhkojen sopeutumisessa syntymänjälkeiseen ympäristöön, mutta myös ennenaikaisesti syntyneen lapsen hengitystoimintaan liittyvissä ongelmissa.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun