Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

27.3.2008

Anna-Stina Moisalan väitöskirja tarkastetaan 28.3.2008 Tampereella

Artroskooppinen eturistisiteen rekonstruktio hamstring-jännesiirteellä

Polven eturistisiteen (ACL) katkeaminen on vakava polven ligamenttivamma, joka yleensä johtaa toistuviin polven alta pettämisoireisiin, turvotteluun ja kipuiluun. Hoitona on rekonstruktio käyttäen esim. potilaan omia Hamstring-jänteitä tai patellajänteen keskikolmannesta siirteenä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kliinisiä paranemistuloksia tähystysleikkauksessa tehdyn eturistisiteen rekonstruktion jälkeen. Myös siirteen paikan, lihasvoimien sekä polven leikkaushetkisen kunnon yhteys paranemistuloksiin selvitettiin. Lisäksi kartoitettiin leikkauksenjälkeisen nivelrikon esiintyvyys sekä siihen liittyviä tekijöitä. Prospektiivisessa randomoidussa tutkimuksessa verrattiin uutta eturistisiteen tuplasiirretekniikkaa perinteisesti käytettyyn yhden siirteen tekniikkaan. Magneettitutkimuksella arvioitiin biosulavien ruuvien ja metalliruuvikiinnityksen eroja paranemistuloksissa.

Yhteenvetona tästä tutkimuskokonaisuudesta voitiin todeta, että ACL-rekonstruktiopotilailla on lihasvoimavajauksia vielä 6 vuotta leikkauksen jälkeen, joskin voimavajaukset näyttävät pienenevän ajan myötä. Yhden siirteen leikkaustekniikkaa käytettäessä sekä femoraalisen että tibiaalisen siirteen paikan yhtäaikainen arviointitulos korreloi sekä etu-takasuuntaisen että kiertosuuntaisen polven tukevuuden kanssa. Polvissa joissa oli kierukkavamma ACL-korjausleikkauksen aikaan, on odotettavissa enemmän polven kulumamuutoksia.

Eturistisiteen rekonstruktion uusi tuplasiirretekniikka näyttää johtavan parempaan polven kiertosuuntaiseen tukevuuteen kuin yhden siirteen leikkaustekniikka. Se näyttää suojaavan polvea myös uusintavamman aiheuttamalta siirteen pettämiseltä. Biosulavien ruuvien käyttö yhden siirteen tekniikassa johtaa suurempaan femoraalisen tunnelin laajenemiseen kuin metalliruuvien käyttö, sekä useammin siirteen pettämiseen.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun