Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

20.3.2008

Nina-Li Avellánin väitöskirja tarkastetaan 28.3.2008 Turussa

Kivun aiheuttamat tulehdusmekanismit myötävaikuttavat ienkudoksen vaurioitumiseen

HLL Nina-Li Avellánin väitöstutkimus osoitti, että kokeellinen hammaskipu lisää paikallisesti ientaskunesteessä keskeisten tulehdusreaktion välittäjäaineiden (SP) ja kudostuhoajien (MMP-8) määrää. Näiden yhteisvaikutuksella saattaa olla kroonisessa kiputilanteessa patofysiologista merkitystä hammasta ympäröivän kudoksen terveydelle. Tulokset tukevat hypoteesia, että tulehdusreaktio voi levitä hermovälitteisesti hammasytimestä sitä ympäröiviin kiinnityskudoksiin.

Tutkimuksessa tärkeä havainto on, että kokeellinen paikallinen ikenen ja limakalvon hermovälitteinen tulehdusreaktio ei ylittänyt yläleuan keskilinjaa. Hermovälitteinen tulehdus ikenessä laukaisi myös kudostuhoajien vapautumisen läheisten hampaiden ientaskunesteessä, mutta tämä kudostuhoajien tason nousu ei myöskään jatkunut yli keskilinjan viereiseen yläleuan puoliskoon. Erityisesti aikaisemmissa eläintutkimuksissa esiintyneet ristiriitaiset päätelmät yläleuan keskilinjan ylittävästä hermotuksesta tulevat Avellánin havainnon myötä uudelleen arvioitaviksi.

Avellánin tutkimus on kliinisesti merkittävä, koska se selvittää tulehdusreaktion hermovälitteisiä mekanismeja sekä avainvälittäjäaineiden ja kudostuhoajien toiminnan tulehdusreaktion etenemisessä hampaan ja sitä ympäröivän tukikudoksen välillä. Tutkimustulokset luovat perustan tarkemmalle suunalueen tulehdustilojen diagnostiikalle sekä uusien täsmä-hoitomuotojen kehittämiselle.

Väitöskirjatutkimus kivun aiheuttamista muutoksista ikenen verivirtauksessa sekä ientaskunesteen avain-välittäjäaineiden ja kudostuhoajien määrissä tehtiin terveillä koehenkilöillä. Kokeellinen tulehdusreaktio aiheutettiin hampaan sähköärsytyksellä ja ikenen kivuliaalla penslauksella, joka tehtiin chiliä sisältävällä aineella. Ientaskunesteestä määritettiin tulehdusreaktion aiheuttamat molekyylibiologiset muutokset. Hammasta ympäröivän tukikudoksen verivirtausmuutokset kartoitettiin laser Doppler-kuvantamistekniikalla.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun