Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

18.2.2008

Pekka Ylöstalon väitöskirja tarkastettiin 15.2.2008 Oulussa

Suun terveystavat yhteydessä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin

Hammassairauksien ja sydänsairauksien välinen yhteys on todettu useissa epidemiologisissa tutkimuksissa. Vaikka useat tutkimukset ovat osoittaneet tämän yhteyden, syy-yhteys hammassairauksien ja sydän- ja verisuonitautien välillä on epävarma. Koe-eläimillä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että hammasperäiset tulehdukset saattavat olla osallisina valtimokovettumataudin synnyssä. Toisaalta yhteys hammassairauksien ja sydän- ja verisuonitautien välillä voi aiheutua yhteisistä taustatekijöistä, jotka luovat näennäisen yhteyden näiden sairauksien välille. Tarkoituksena tässä väitöskirjatyössä oli tuottaa tietoa näiden sairauksien keskinäisistä yhteyksistä. Tutkimusaineistona käytettiin Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttia.

Sydänperäinen rintakipu on usein sepelvaltimotaudin ensioire. Tutkimuksessa havaittiin, että myös sellaisilla nuorilla aikuisilla, joilla oli hammassairauksia tai jotka olivat menettäneet hampaita, oli useammin sydänperäisiä rintakipuja kuin henkilöillä, joiden hampaiston terveydentila oli parempi. Tutkimuksen löydökset eivät kuitenkaan tue käsitystä, että hammassairauksien mahdollinen vaikutus sydän- ja verisuonitauteihin välittyisi elimistön tulehdustilan kautta, koska seerumin C-reaktiivinen proteiinitaso, jolla mitataan elimistön tulehdustilaa, selittyi pääosin perinteisillä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöillä, ei hammassairauksilla.

Tutkimuksessa todettiin myös, että sellaiset suun terveyteen vaikuttavat huonot terveystavat, kuten epäsäännölliset hammastarkastukset, sokerin käyttö makeutusaineena ja hampaiden riittämätön harjaus, olivat yhteydessä perinteisiin sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin kuten ylipainoon, kohonneeseen verenpaineeseen ja huonoihin veren rasva-arvoihin. Tutkimuksen tulokset viittaavat siten siihen, että terveysriskien kasautuminen ja näiden puutteellinen huomioiminen ovat yksi mahdollinen syy toistuvasti havaittuun yhteyteen hammassairauksien ja sydän- ja verisuonitautien välillä.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun