Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

8.11.2007

Elina Salmen väitöskirja tarkastetaan 16.11.2007 Turussa

Uutta tietoa nukutusaineiden vaikutuksista ihmisen aivoissa

Huolimatta siitä, että nukutusaineita on lääketieteessä käytetty jo yli 150 vuoden ajan, ei niiden vaikutusmekanismeja ihmisen aivoissa tunneta. LL Elina Salmen väitöstutkimuksen kohteena oli selvittää niitä mekanismeja, joilla nukutusaineet aiheuttavat nukutuksen. Salmen tutkimusprojektissa saatiin täysin uudenlaista tietoa niistä mekanismeista, joilla nukutusaineet aiheuttavat nukutuksen. Vastaavia tutkimuksia juuri ei ole aikaisemmin tehty. Erityisen tärkeitä näistä tutkimustuloksista tekee se, että uusi tieto saatiin tutkimalla elävän ihmisen aivoja eikä solu- tai eläinkokeista.

Salmen tutkimuksen tuloksena todettiin, että päivittäisessä käytössä olevat nukutusaineet sevofluraani ja propofoli aiheuttavat nukutuksen ainakin osittain lisäämällä aivojen toimintaa jarruttavan välittäjäaineen, gamma-aminovoihapon (GABA) toimintaa aivoissa, kun taas harvemmin käytetyt nukutusaineet ketamiini ja ksenon eivät tämän välittäjäaineen toimintaan vaikuta.

Nukutusaineet ovat mullistaneet lääketieteen kehityksen

Ensimmäisen kerran nukutusaineita on käytetty Yhdysvalloissa, missä ensimmäinen raportoitu eetterinukutus annettiin vuonna 1846. Vain muutamia kuukausia myöhemmin ensimmäinen potilas nukutettiin Suomessa. Nukutusaineita pidetään yhtenä suurimmista keksinnöistä lääketieteen historiassa, sillä niiden käyttöönotto mahdollisti useiden eri sairauksien kirurgisen hoidon. Kirurgian lisäksi nukutusaineita käytetään mm. teho-osastohoidossa ja erilaisia lääketieteellisiä tutkimuksia tehtäessä. Huolimatta siitä, että nukutusaineet ovat erittäin laajassa jokapäiväisessä käytössä, ei vieläkään tiedetä sitä, miten nukutusaineet aiheuttavat nukutuksen.

Aivojen hermosolut viestivät välittäjäaineiden avulla

Aivojen hermosolut viestivät keskenään ja muiden solujen kanssa ns. hermovälittäjäaineiden avulla. Aivojen välittäjäainejärjestelmistä osa jarruttaa, osa kiihdyttää aivojen toimintaa. Aivojen tärkein niiden toimintaa jarruttava välittäjäaine on GABA. Eläin- ja solukokeiden perusteella ajatellaan, että nukutusaineet lisäisivät GABAn toimintaa aivoissa johtaen aivojen toiminnan hidastumiseen ja tätä kautta nukahtamiseen.

Positroniemissiotomografialla voidaan tutkia välittäjäaineiden toimintaa ihmisen aivoissa

Positroniemissiotomografian (PET) avulla voidaan tutkia ihmisen aivojen välittäjäainejärjestelmien toimintaa. Elina Salmen väitöstutkimuksessa hyödynnettiin PET:aa kuvaamalla koehenkilöiden GABA-järjestelmän toimintaa hereillä ollessa ja nukutuksessa. Samalla menetelmällä tutkittiin neljää eri nukutusainetta, joista kaksi, sevofluraani ja propofoli, ovat päivittäisessä käytössä leikkaussaleissa. Ketamiinia ja ksenonia käytetään poikkeustapauksissa olosuhteiden tai potilaan tilanteen sitä vaatiessa.

Tutkimuksen tuloksena todettiin, että sevofluraani ja propofoli lisäävät GABAn toimintaa ihmisen aivoissa nukutuksen aikana, kun taas ketamiinilla ja ksenonilla ei ole vaikutusta GABA-järjestelmän toimintaan. Näin ollen sevofluraani ja propofoli näyttävät ainakin osittain aiheuttavan nukutuksen GABA-järjestelmän kautta.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun