Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

6.7.2007

Johanna Annunen-Rasilan väitöskirja tarkastettiin 15.6.2007 Oulussa

MOLEKYYLI- JA SOLUTASON MUUTOKSET MITOKONDRIOTAUDEISSA (pdf)

Mitokondrion eli solun voimalaitoksen toiminnan häiriöt johtavat energia-aineenvaihdunnan tauteihin, jotka ovat aiemmin luultua yleisempiä. Yleisin näistä taudeista on MELAS-oireyhtymä, joka johtuu mitokondrion perimässä olevasta 3243A>G mutaatiosta. Tämä mutaatio ilmenee noin 16/100 000 suomalaisesta. Mitokondriotautien syntymekanismit ovat vielä osin tuntemattomat, mutta tiedetään, että mitokondrion toiminnan häiriö johtaa mm. muutoksiin solun tukirangassa. Tämä tukiranka koostuu mikrotubuluksista, aktiinisäikeistä ja välikokoisista proteiinisäikeistä (mm. vimentiinistä). CADASIL-tauti on aivoinfarktien aiheuttamaan dementiaan johtava, nuorella aikuisiällä ilmenevä perinnöllinen valtimosairaus. Yllättäen myös näillä potilailla on havaittu häiriöitä mitokondrioiden toiminnassa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitokondrion toiminnan häiriöiden ja solun tukirangan sekä CADASIL-taudin ja mitokondrioiden välistä yhteyttä.

MELAS-potilaiden soluissa välikokoiset vimentiinisäikeet olivat epäjärjestäytyneet. Löydös toistui kokeellisesti aiheutetussa energiantuotannon häiriössä, joka johti muutoksiin myös mitokondrioiden solunsisäisessä sijainnissa sekä vimentiini-proteiinin määrän lisääntymiseen. Vimentiinin määrän mittaamista varten kehitettiin tässä väitöskirjatyössä vimentiinille spesifinen ELISA-menetelmä. Koko solun kaikkien proteiinien analyysi vahvisti edelleen, että energiantuotannon häiriöt aiheuttivat muutoksia mm. solun tukirangan proteiinien ja solun energiantuotantoon liittyvien proteiinien ilmenemisessä. Myös CADASIL-tautia sekä harvinaista mitokondriaalista lihastautia sairastavan potilaan soluissa oli häiriö mitokondrioiden solunsisäisessä sijainnissa. Potilaalla oli lisäksi häiriö solujen mikrotubulusverkostossa. CADASIL-sukujen geneettinen tutkimus paljasti, että mitokondrion perimän vaihtelu on lisääntynyt näissä suvuissa.
Tutkimuksen tulokset antavat tietoa mitokondrion perimän ja solun tukirangan toiminnan muutoksista CADASIL-taudissa sekä energia-aineenvaihdunnan taudeissa. Tutkimuksen perusteella solun tukirangan proteiinien muutoksilla on osuus energia-aineenvaihdunnan tautien synnyssä. Tutkimuksen tuomia tietoja solun tukirangan muutoksista sekä tässä työssä kehitettyjä menetelmiä voidaan käyttää hyväksi energia-aineenvaihdunnan tautien diagnostisten menetelmien kehittämisessä. S-LK 7.6.2007

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun