Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

20.6.2007

Outi-Maria Peltoniemen väitöskirja tarkastettiin 25.5.2007 Oulussa

KORTIKOSTEROIDIHOITO PERINATAALIKAUDELLA: RASKAUDENAIKAISEN JA SYNTYMÄN JÄLKEISEN KORTIKOSTEROIDIHOIDON TEHO JA TURVALLISUUS KESKOSEN SAIRASTAVUUDEN EHKÄISYSSÄ (pdf)


Lääkehoidon oikea ajoitus ratkaisevaa pienen keskosen sairastavuuden ehkäisyssä ja sivuvaikutusten välttämisessä

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kolmen lääkkeen vaikutusta keskosten sairastavuuteen sekä lääkkeiden sivuvaikutuksia.
Äidille annettu kortikosteroidi viikon sisällä ennen keskosen syntymää vähentää syntyvän lapsen sairastavuutta. Jos raskaus kuitenkin jatkuu ja lääkitys toistetaan, voi pitkittyvä altistus aiheuttaa syntyvälle lapselle kasvuhäiriön, eikä toistetun lääkkeen pitkäaikaisvaikutuksista ole tietoa.
Raskaudenaikaista beetametasonihoitoa koskevassa tutkimuksessa havaittiin yhden lisätehosteannoksen parantavan syntyvän keskosen akuuttia keuhko-ongelmaa. Sen sijaan lääkkeellä todettiin haittavaikutuksia, jos se annettiin äidille välittömästi ennen synnytystä.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että syntymän jälkeen annettu dexametasonihoito vähentää syntyvän keskosen kroonista keuhkosairautta, mutta lääkkeen on todettu aiheuttavan CP-vammaa ja muita neurologisia ongelmia myöhemmin lapsuudessa. Toisaalta krooninen keuhkosairaus on keskoselle suuri ongelma, koska se lisää hengitystieongelmia ja neurologisen vammautumisen riskiä myöhemmin lapsuudessa.
Tässä tutkimuksessa todettiin, että syntymän jälkeen annetulla matala-annoksisella hydrokortisonihoidolla voidaan ehkäistä keskosen kroonisen keuhkosairauden ilmaantumista. Lääkitys ehkäisi kroonista keuhkosairautta niillä pikkukeskosilla, joilla oma stressihormonin tuotanto oli puutteellinen. Sen sijaan niillä pikkukeskosilla, joiden oma stressihormonitaso oli riittävä, hydrokortisonista ei ollut hyötyä. Seurantatutkimuksessa ei havaittu eroa neurologisessa kehityksessä hydrokortisoni- ja lumeryhmän välillä.
Kortikosteroidihoidosta on hyötyä keskosen akuutin ja kroonisen keuhkosairauden ehkäisyssä. Tässä pikkukeskosten tutkimuksessa todettiin, että kortikosteroidihoidon tehoa voidaan huomattavasti parantaa, kun lääkitys kohdennetaan havaittuihin riskiryhmiin. S-LK 20.6.2007

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun