Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

5.2.2007

Miia Mäkelän väitöskirja tarkastettiin 16.2.2006 Turussa

ROTAVIRUSINFEKTIOT EIVÄT AIHEUTA NUORUUSTYYPIN DIABETESTA

Turun yliopistossa 16. 2. 2007 tarkastettavassa LL Miia Mäkelän väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että rotavirusinfektiot eivät vaikuta tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeteksen kehittymiseen. Tutkimuksessa havaittiin, että alle puolen vuoden iässä sairastetut rota-, entero- ja adenovirusinfektiot voivat lisätä vasta-aineiden kehittymistä insuliinia kohtaan. Myös rotavirusinfektion aiheuttamasta soluvälitteisestä immuunivasteesta saatiin uutta tietoa. Väitöstutkimus on osa tyypin 1 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy (DIPP) -projektia, jossa tutkitaan diabeteksen kehittymistä ja siihen liittyviä tekijöitä lapsilla, joilla on geneettistä alttiutta sairastua diabetekseen.

Rotavirusinfektiot ovat tavallisia: Rotavirus on tavallinen lasten vatsataudin aiheuttaja. Suurelle osalle tutkituista lapsista kehittyi ensimmäisten elinvuosien aikana rotavirusvasta-aineita sairastetun rotavirusinfektion merkkinä. Väitöstutkimuksessa havaittiin, että rotavirusvasta-aineiden lisääntymisen yhteydessä lapsilla syntyy usein myös soluvälitteinen immuunivaste rotavirusta kohtaan. Lapsilla soluvälitteinen immuunivaste rotavirusta kohtaan oli nopeasti ohimenevä, mutta terveillä aikuisilla todettiin vahvoja soluvälitteisiä immuunivasteita rotavirusta kohtaan, ilmeisesti toistuvien infektioiden seurauksena.
Nuoruustyypin diabetes kehittyy perimän ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta : Nuoruustyypin diabeteksessa haiman insuliinia tuottavat solut tuhoutuvat. Taudin oireet johtuvat insuliinin puutteesta, mutta jo vuosia ennen oireiden alkamista voidaan todeta autoimmuunivaste insuliinia tuottavia soluja kohtaan. Nuoruustyypin diabetes on yleistynyt viime vuosikymmenien aikana ja on erityisen yleinen Suomessa. Vaikka diabetekseen sairastuneilla on yleensä perinnöllinen alttius sairastua tautiin, tauti puhkeaa jonkin ympäristötekijän vaikutuksesta. Näitä ympäristötekijöitä ei vielä tunneta, mutta esimerkiksi joidenkin tavallisten virusten, kuten enterovirusten, on epäilty voivan laukaista diabeteksen kehittymisen. Väitöstutkimuksessa ei havaittu yhteyttä rotavirusinfektioiden ja diabeteksen kehittymisen välillä.
Lehmänmaidon sisältämää insuliinia kohtaan syntyy vasta-aineita: Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että lehmänmaitoa saaneille lapsille kehittyy vasta-aineita lehmänmaidon sisältämää insuliinia kohtaan. Tämä vasta-ainereaktio on tavallinen ja vaimenee iän mukana. Väitöstutkimuksessa havaittiin, että vasta-ainereaktio lehmänmaidon insuliinia kohtaan oli voimakkaampi lapsilla, jotka sairastivat rota-, entero- ja adenovirusinfektioita ennen kuuden kuukauden ikää kuin lapsilla, joilla näitä infektioita ei havaittu. Lisäksi lapsilla, joille myöhemmin kehittyi diabetes, oli voimakkaampi immuunivaste lehmän insuliinia kohtaan kuin muilla lapsilla. Ihmisen ja lehmän insuliini ovat rakenteeltaan samankaltaisia ja voidaan pohtia, voisiko lehmän insuliinia kohtaan syntynyt immuunivaste jossakin tilanteessa kohdistua myös elimistön omaan insuliiniin ja johtaa diabeteksen kehittymiseen. Suoliston virusinfektiot saattavat vaikuttaa vasta-ainereaktion syntymiseen ravinnon sisältämää insuliinia kohtaan esimerkiksi aiheuttamalla tulehdusreaktion suolessa ja lisäämällä suolen seinämän läpäisykykyä. Suoraa yhteyttä lehmänmaidon ja diabeteksen välillä ei kuitenkaan tutkimuksen perusteella voida todeta. S-LK 5.2.2007

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun