Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

24.5.2006

Riikka Lautamäen väitöskirja tarkastettiin 24.5.2006 Turussa

SYDÄMEN VERENVIRTAUS JA AINEENVAIHDUNTA SEPELVALTIMOTAUTIA SAIRASTAVILLA TYYPIN 2 DIABEETIKOILLA: insuliinin ja rosiglitatsonin vaikutukset

Insuliinin ja rosiglitatsonin vaikutukset diabeteksen hoidossa: Tyypin 2 diabetes ja sepelvaltimotauti sen yhtenä komplikaationa ovat johtavia kuolinsyitä maailmassa. Keskivartalolihavuus ja siihen läheisesti liittyvät ongelmat kuten metabolinen oireyhtymä, maksan rasvoittuminen sekä rasva-aineenvaihdunnan häiriöt muodostavat näiden potilaiden hoidolle erityisen haasteen.

LL Riikka Lautamäen väitöstutkimuksessa havaittiin, että tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävä insuliiniherkistäjä, rosiglitatsoni, paransi tyypin 2 diabeetikkojen sokeritasapainoa sekä lisäsi sydämen sokeriaineenvaihduntaa sekä sepelvaltimotaudista johtuvilla hapenpuutealueilla että normaalialueilla. Vaikka rosiglitatsonihoito lisäsi LDL-kolesterolitasoa, se ei vaikuttanut haitallisten pienten ja tiiviiden LDL partikkelien määrään.

Insuliini parantaa sydämen verenvirtausta: Lautamäen tutkimuksessa todettiin myös, että insuliini paransi sydämen verenvirtausta sekä alueilla, joilla todettiin sepelvaltimotaudista johtuva rasituksen aiheuttama hapenpuute, että alueilla, jotka olivat rinnastettavissa normaaleihin alueisiin tyypin 2 diabeetikoilla.

Lisäksi havaittiin, että diabeetikoilla yleisesti ilmenevä rasvamaksa heikensi selvästi sydämen sokeriaineenvaihduntaa ja verenkiertoa. Tutkimuksessa sydämen verenvirtaus- ja aineenvaihduntatutkimukset tehtiin positroniemissiotomografialla (PET) ja maksan rasvoittumista mitattiin magneettispekroskopialla.

Riikka Lautamäen johtopäätös tutkimuksestaan on, että sepelvaltimotautia sairastavilla tyypin 2 diabeetikoilla hoito insuliiniherkistäjällä, rosiglitatsonilla, parantaa sokeritasapainoa sekä sydämen sokeriaineenvaihduntaa. Tämä on erityisen tärkeää näiden potilaiden sydämen elinkykyisyyden säilyttämiselle. Insuliini parantaa sydämen verenvirtausta, mikä saattaa olla hyödyllistä potilaille, joilla on sepelvaltimotaudista johtuva sydänsairaus.

Niillä potilailla, joilla on oireeton maksan rasvoittuma, on myös heikentynyt sydämen sokeriaineenvaihdunta sekä verenvirtaus. Tutkimuksen löydöksillä saattaa olla merkitystä tyypin 2 diabeetikkojen pitkäaikaisennusteeseen sekä hoitosuunnitelmiin. S-LK 24.5.2006

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun