Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

13.3.2006

Urpu Salmenniemen väitöskirja tarkastettiin 16.3.2006 Kuopiossa

VYÖTÄRÖLIHAVUUTEEN LIITTYY RUNSAASTI AINEENVAIHDUNTAMUUTOKSIA TYYPIN 2 DIABEETIKOIDEN JÄLKELÄISILLÄ

Kuopion yliopiston sisätautiklinikassa tehdyn väitöskirjatyön tarkoituksena oli selvittää vyötärölihavuuteen liittyviä aineenvaihduntamuutoksia sekä kahden ehdokasgeenin (adiponektiini ja Calpain-10) liittymistä vyötärölihavuustaipumukseen tyypin 2

diabeetikoiden jälkeläisillä. Tutkimuksessa havaittiin, että vatsaontelon sisälle kertyvän rasvan määrään liittyy runsaasti verisuonisairauksien riskitekijöiksi tunnettuja
aineenvaihduntamuutoksia. Uusi havainto oli, että lisääntyneeseen vatsaontelon rasvan määrään liittyy myös muutoksia energiankulutuksessa. Lisäksi Calpain-10 geenissä oleva mutaatio liittyi vatsaontelon rasvan määrään.
Tausta: Lihavuus on nopeasti lisääntyvä terveysongelma, johon liittyy monien kroonisten sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen ja verisuonisairauksien, suurentunut riski. Erityisen haitalliseksi tiedetään rasvan kertyminen vyötärölle, silläkeskivartalolihavuuteen
liittyy usein sokeriaineenvaihdunnanhäiriö, rasva-aineenvaihdunnanhäiriö (matala HDL kolesterolitaso ja kohonnut triglyseriditaso) ja kohonnut verenpaine. Kyseisten riskitekijöiden esiintyessä samanaikaisesti puhutaan metabolisesta oireyhtymästä.
Metabolisen oireyhtymän synnyssä erityisesti vatsaontelon rasvan määrä on keskeinen. Vatsaontelon sisälle kertyvästä rasvasta vapautuu erilaisia välittäjäaineita, adipokiineja, ja vapaita rasvahappoja, jotka vaikuttavat epäedullisesti insuliiniherkkyyteen ja
edistävät rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden ja valtimonkovetustaudin syntyä. Väitöskirjatyön tarkoituksena oli selvittää näitä vatsaontelon rasvan määrään liittyviä
aineenvaihduntamuutoksia tyypin 2 diabeetikoiden jälkeläisillä sekä tutkia kahden ehdokasgeenin muutosten liittymistä vatsaontelon rasvan määrään.
Aineisto:Tutkimusaineistossa oli 158 henkilöä, jotka olivat 25-50 -vuotiaita ja joiden toisella vanhemmalla oli todettu tyypin 2 diabetes. Tutkittavilla itsellään ei ollut sokeriaineenvaihduntaan vaikuttavia perussairauksia. Tutkittavien sokerinsieto määritettiin sokerirasituskokeella, insuliiniherkkyys euglykeemisellä clamp-tutkimuksella sekä insuliinineritys suonensisäisellä sokerirasituskokeella. Energiankulutus määritettiin epäsuoralla kalorimetrillä, kehon koostumus bioimpedanssilla ja ihonalaisen ja
vatsaontelon rasvan määrä tietokonetomografiatutkimuksella. Lisäksi verestä määritettiin adiponektiini, C-reaktiivinen proteiini, sytokiini- ja adheesiomolekyylipitoisuudet.
Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksessa todettiin, että metabolisessa oireyhtymässä
vatsaontelon rasvan lisääntymiseen liittyy paitsi insuliinin heikentynyt vaikutus (insuliiniresistenssi) myös matala veren adiponektiinitaso sekä korkeat veren C-reaktiivisen proteiinin, sytokiinien ja adheesiomolekyylien pitoisuudet, joiden tiedetään olevan yhteydessä suurentuneeseen verisuonitautien riskiin. Metaboliseen oireyhtymään
ja lisääntyneeseen vatsaontelon rasvan määrään liittyi myös vähentynyt energiankulutus clamp-tutkimuksen aikana. Lisäksi todettiin, että Calpain-10 geenivariantit liittyvät vatsaontelon rasvan määrään.
Tutkimus lisäsi oleellisesti tietoa metaboliseen oireyhtymään liittyvistä häiriöistä. Tutkimuksen perusteella lisääntynyt vatsaontelon rasvan määrä on keskeisin häiriö metabolisessa oireyhtymässä. Merkittävää on, että epäedullisia aineenvaihduntamuutoksia todettiin myös niillä normaalipainoisilla henkilöillä, joilla vatsaontelon rasvan määrä oli lisääntynyt. Alentunut energiankulutus clamp-tutkimuksen
aikana saattaa viitata lihomisalttiuteen henkilöillä, joilla vatsaontelon rasvan määrä on lisääntynyt. Lisäksi matala adiponektiinipitoisuus, endoteelin toimintahäiriö (koholla olevat adheesiomolekyylitasot) ja matala-asteinen tulehdustila (koholla olevat sytokiinitasot) ovat keskeisiä metabolisen oireyhtymän piirteitä. Tutkimuksemme perusteella alentunut adiponektiinitaso on paras yksittäinen laboratoriomääritys, jolla metabolinen oireyhtymä voidaan todeta. S-LK 13.3.2006

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun